Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos diplominiai darbai

Personalo vadybos diplominiai darbai (27 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo vadybos priemonės

  Summary. Pagrindinės diplominio darbo sąvokos. Įvadas. Teorinis organizacijos kultūros ypatumų įtakos darbuotojų motyvacijai pristatymas. Organizacijos kultūros samprata bei funkcijos. Organizacinės kultūros lygmenys. Organizacijų kultūros tipai. Subkultūros ir multikultūrinė aplinka. Organizacijos kultūros kūrimo ypatumai. Organizacijos kultūros kaita. Darbuotojų motyvavimo sistemos formavimas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų motyvacijai. Vertybės motyvacijos skalėje. Darbuotojų identifikavimasis su organizacija. Patenkinto darbuotojo motyvacijos ypatumai. Kelionių organizatoriaus "X" kultūros įtakos darbuotojų motyvacijai tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ir metodika. Trumpa įmonės charakteristika. Rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2007-09-26
 • Personalo valdymo analizė: Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

  Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Viešųjų ir valstybinių įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir informacijos šaltinių apžvalga. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjo tarnyba. Personalo valdymo metodologinės prielaidos. Valdymo samprata ir raida. Valdymo minties raida. Valdymo metodai. Valdymo elementai. Personalo poreikio planavimas. Personalo organizavimas. Darbuotojų įvertinimas. Vadovavimas personalui. Personalo motyvacija. Personalo kontrolės analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos misija, tikslai, uždaviniai ir funkcijos. PGT valdymo metodai. PGT pareigūnų planavimas. PGT pareigūnų atranka. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo vertinimas. Atlyginimas už darbą ir darbuotojų ugdymas. Vadovo tipas ir jo įtaka įmonei. PGT pareigūnų darbo laikas ir atostogos. PGT organizacinės struktūros valdymas. PGT operacinio vadovavimo lygmenys. PGT vadovavimas pareigūnams. PGT pareigūnų motyvavimas, karjera ir darbo užmokestis. PGT pareigūnų karjera. PGT pareigūnų darbo užmokestis. PGT pareigūnų mokymas ir kvalifikacinių kategorijų suteikimas. PGT pareigūnų socialinės garantijos. PGT personalo tarnybos trukmė ir atleidimas iš PGT. PGT pareigūnų kontrolės analizė. PGT pareigūnų valdymo tobulinimas. Išvados. Priedai (5)
  Personalo vadyba, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2006-05-16
 • Personalo valdymo ypatumai vykdant projektus

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo valdymo esmė organizacijai. X, Y ir Z teorijos. Personalo valdymo stiliai ir modeliai. Darbuotojų motyvavimas. Motyvavimo teorijos. Personalo valdymas projektuose. Projektų valdymas, jo reikšmė organizacijai. Organizacinės struktūros (tipo) įtaka projektui. Organizacinių struktūrų tipai. Organizacinės struktūros parinkimas. Projekto komandos struktūra ir valdymas. Projekto komanda. Projekto vadovas. Personalo valdymo projektuose tyrimo anketos metodologija. Tiriamų organizacijų bendra charakteristika. Tyrimo metodologija. Personalo ir projektų valdymas UAB "SKS" ir AB "LRTC". Darbuotojų savijautos ir valdymo modelio nustatymas tirtose įmonėse. Darbuotojų motyvavimo priemonių nustatymas tirtose įmonėse. Organizacinė struktūra ir personalo dalyvavimas projektuose. Darbuotojų motyvavimo reikšmė projektuose. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai (anketa, respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą, lytį, amžių, respondentų užimamos pareigos įmonėje).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2006-04-07
 • Personalo valdymo problemos: viešbutis "Stikliai"

  Įvadas. Darbo tikslas. Numatyti personalo valdymo problemų sprendimo būdus "Stikliai" viešbutyje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo ir personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos ir valdymo stiliai. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo problemos jų numatymas. Personalo valdymo problemų nustatymas "Stiklių" viešbutyje. Tiriamo "Stikliai" viešbučio pristatymas. Tyrimo problema ir metodai. Tyrimo rezultatų pristatymas. Problemos, jų sprendimo būdų numatymas. Išvados. Priedas: Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-06-25
 • Personalo valdymo tobulinimas: UAB "Trevena"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios pademonstruojamos baigiamajame darbe sąrašas. Personalo valdymo tobulinimo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo tobulinimas. 2. Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena". Darbo metodika. UAB "Trevena" charakteristika. Personalo valdymas UAB "Trevena". Personalo valdymo tyrimas UAB "Trevena". Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena" ir jo įvertinimas. Išvados. Anotacija. Annotation. Priedai (2).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(51 puslapis)
  2006-10-25
 • Turizmo įmonės personalo valdymas: UAB "Novaturas"

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo raida Lietuvos respublikoje. Turizmo industrijos apžvalga. Turizmo plėtra Lietuvoje. Turizmo įmonės verslo idėja. Personalo valdymo turizmo įmonėje ypatumai. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos – personalo bazė. Apibendrintas personalo valdymo teorijų turizmo įmonėje vertinimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje turinys. Personalo valdymo turizmo įmonėje formalizavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo koncepcija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje struktūros. Turizmo įmonės personalo valdymas pagal poreikių planavimą. Darbo išteklių valdymo klausymų sprendimai turizmo įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vadovų ir pavaldinių psichosocialinis stresas

  Bendroji streso samprata. Streso simptomai. Vadovų ir pavaldinių stresas darbe. Streso darbe tyrimai Lietuvoje. Vadovų ir pavaldinių streso valdymas ir kontrolė. Streso darbe pasekmės, profilaktika ir reabilitacija. Tyrimo tikslas, hipotezės, uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2005-06-03
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po