Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motyvavimo metodai, taikomi Lietuvos ir užsienio įmonėse

  Kas yra motyvacija. Motyvacijos atsiradimas. Motyvavimo metodai taikomi Lietuvos ir užsienio įmonėse.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-08-10
 • Motyvavimo priemonių naudojimas įmonėje

  Įvadas. Darbo objektas – motyvavimo priemonės. Darbo tikslas – Atlikti motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizę. Informacijos šaltinių apžvalga. Motyvacijos samprata. Ankstyvųjų motyvacijos teorijų atsiradimas. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo metodas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizė. Išvados. Priedas: anketa (2 psl.)
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-16
 • Motyvavimo sistemos trūkumai organizacijoje

  Įvadas. Darbuotojų nuomonė – tai svarbu. Ar darbuotojai mėgsta būti giriami? Darbo turtinimas. Motyvavimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-01
 • Motyvavimo teorijos ir jų įvairovė

  Įvadas. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo teorijų apžvalga. A. Maslowo poreikių hierarchijos teorija. K.Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D.McClellando poreikių teorija. F.Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Procesų teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, darbo vertinimas, motyvavimas pačiu darbu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-02-22
 • Motyvavimo teorijos ir jų įvairovė (2)

  Įvadas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Maslovo poreikių teorija. F. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Makkleino motyvacijos teorija. K. Alderferio ERG teorija. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. V. Vrumo vilčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. Porterio – Laulerio modelis. Jūs vadybininkas. Praktinis darbas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-12-11
 • Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas

  Santrauka. Teorinė dalis. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. A.Maslou žmonių poreikius suskirstė į penkias kategorijas. C.Alderferas pasiūlė AEG poreikio teoriją. F.Gercbergeris sudarė dviejų veiksnių motyvavimo teoriją. Šeino modeliai. Elgsenos reguliavimo teorijas. Vilčių teorija. Teisingumo teorija. Porterio-Laulerio modelis. Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-05
 • Naujų darbuotojų adaptacija

  Įvadas. Adaptacijos samprata ir tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos metodai. Naujų darbuotojų integracijos grupėje procesas. Psichologinis klimatas. Psichologinio klimato veiksniai. Naujo darbuotojo adaptacijos programa. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-10-16
 • Nematerialinis darbuotojų skatinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – parodyti nematerialinio darbuotojų skatinimo naudą mūsų dienomis. Motyvavimas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Šiuolaikinės darbuotojų motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvacija įmonėse. Kuo naudingas motyvavimas? Nematerialinis personalo motyvavimas. Nematerialiniai stimulai. Mišurovos ir Kutelevo skiriamos nepiniginės motyvacijos formos. Sakalo siūlomos nepiniginės motyvacijos formos. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Nepiniginio skatinimo būdai. Atlyginimas nėra svarbiau už psichologinį komfortą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-11-10
 • Nematerialus skatinimas

  Pagrindiniai apibrėžimai ir teorijos. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Individualizuotas skatinimas. Dalyvavimas. Laimėjimo jausmo palaikymas. Grįžtamasis ryšys. Patogi darbo vieta. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Kiti svarbūs skatinimo veiksniai. Kompanijos pavadinimas. Kompanijos stabilumas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Nuovargis darbe: priežastys ir jo įveikimo būdai

  Įžanga. Geras ir blogas stresas. Stresų įtaka darbui. Darbo vietos tyrimo kriterijai. Žmogaus veiksnys. Dešimt fizinių principų. Pirmasis principas. Viskas turi būti lengvai pasiekiama. Antrasis principas. Darbui svarbu pasirinkti tinkamą aukštį. Trečiasis principas. Kūno padėtis dirbant turi būti patogi. Ketvirtas principas. Būtina sumažinti naudojamą per didelę jėgą. Penktasis principas. Siekti mažinti nuovargį. Šeštasis principas. Mažinti nebūtiną kartojimąsi. Septintasis principas. Šalinti kliūtis, darbo aplinka turi būti erdvi. Aštuntasis principas. Mažinti tiesioginę sąlyčio įtampą. Devintasis principas. Sudaryti galimybę judėti ir keisti kūno padėtį. Dešimtasis principas. Palaikyti jaukią aplinką. Dešimt pažinimo principų. Pirmasis principas. Būtina norminti. Antrasis principas. Taikyti stereotipus. Trečiasis principas. Siekti tiesioginio suvokimo ir veikimo ryšio. Ketvirtas principas. Supaprastinti informacijos pateikimą. Penktasis principas. Siekti reikiamo informacijos detalumo. Šeštasis principas. Naudoti vienareikšmį simbolių atvaizdą. Septintasis principas. Naudoti perteklių. Aštuntas principas. Informaciją pateikti modeliu. Devintasis principas. Naudoti kintamąjį jaudiklį. Dešimtasis principas. Numatyti akimirksninį grįžtamąjį ryšį. Psichologinio klimato įtaka nuovargiui.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-23
 • Organisational Behaviour and Analysis

  Darbas anglų klaba. Organizacinė elgsena ir analizė. Kodėl žmonės priešinasi pokyčiams organizacijose? Organisational Behaviour and Analysis. Why do people resist changes in organisations?
  Personalo vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-11-04
 • Organizacijos darbuotojų motyvacija

  Įvadas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Tikslų iškėlimo teorija. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Svarbiausios motyvavimo taktikos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-01-11
 • Organizacijos darbuotojų nuomonė apie streso veiksnius darbe: "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra"

  Įvadas. Darbo tikslas - įvertinti streso aktualumą "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra" organizacijoje, nustatyti stresą sukeliančias priežastis bei pasekmes ir žinoma siūlyti priemones, padedančias efektyviai kovoti su vis dažniau slegiančiu stresu darbe. Streso samprata. Stresas organizacijoje. Streso priežastys. Streso veiksniai. Streso pasekmės. Kaip valdyti stresą? Tyrimo metodika. Tyrimo metodika ir eiga. Empirinio darbuotojų elgsenos tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-06-09
 • Organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Anketa.
  Personalo vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Organizacijos darbuotojų organizavimo sistemos analizė

  Įvadas. Darbuotojų organizavimą atliekančio padalinio ar už tai atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Vadovaujančiųjų darbuotojų santykis, lyginant su kitų grupių darbuotojų skaičiumi, jų sudėtis pagal išsilavinimą, patirtį, amžių, lytį. Darbo vietų aprašymas ar pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir jos tobulinimo galimybės. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-01
 • Organizacijos įvaizdžio formavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Įvaizdžio formavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba. Įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. N. Ind įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Organizacijos įvaizdį apibūdinančios charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio kėlimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-17
 • Organizacijos klimatas

  Įvadas. Organizacijos klimatas ir jo tyrimas. Organizacijos klimato sąvoka. Organizacijos aplinka ir jos įtaka organizacijos klimatui. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Žmogiškieji ištekliai (psichologinė pusė). Individas ir organizacija. Komunikacijos procesai. Neformalios organizacijos. Išvados. UAB "X" organizacinis klimatas. Įmonės veikla, funkcijos ir valdymas. Valdymo struktūra. Organizacijos klimato analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-05-03
 • Organizacijos konfliktai

  Įvadas. Kas yra konfliktas? Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Konflikto raida. Konfliktų pasekmės ir naudojimas tolesnei veiklai. Konfliktai organizacijoje. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-01
 • Organizacijos kultūra ir personalo politika

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata ir organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros funkcijos, OK tipai ir subkultūros. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros keitimas ir išsaugojimas. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-07-10
 • Organizacijos kultūros tyrimas: prekyba drabužiais UAB "BIMBO Italija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "BIMBO Italija" organizacijos kultūrą, nustatyti organizacijos kultūros įtaką įmonės veiklai. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5 psl.)
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2010-04-07
Puslapyje rodyti po