Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo vietų organizavimas

  Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų įrenginiai. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo funkcinio pasidalijimo aptarnaujant įrengimus optimalaus varianto parinkimas. Darbo vietų aptarnavimo reglamentavimas laiko atžvilgiu. Tipiniai darbo vietų organizavimo ir aptarnavimo projektai. Darbo planavimas. Strateginis darbo planavimas. Operatyvusis darbo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-19
 • Darbo vietų vertinimas

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas ir apskaičiavimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Išvados.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-05
 • Darbo vietų vertinimas (2)

  Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės geografinė padėtis ir įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Įmonės valdymas. Darbo vietų aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Generalinis direktorius. Technikos direktorius. Vyriausia finansininkė. Sekretorė – referentė. Vairuotojas – ekspeditorius. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Galutinių rezultatų apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-09
 • Darbuotojo darbo kontrolė

  Poilsio laiko rūšys. Nušalinimas nuo darbo. Akcijų apmokėjimas.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Darbuotojo darbo organizacijos tyrimas automobilių plovykloje

  Įvadas. Darbo organizacijos tyrimas. Problemos analizė. Darbo organizacijos automobilių plovykloje tyrimas. Darbo procesas, darbo pasidalijimas ir kooperacija. Darbo laiko panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbuotojo pažeminimas pareigose

  Įvadas. Teorinė dalis. Kaip susidoroti su nepatenkinamu elgesiu? Kaip susidoroti su nepatenkinama veikla? Pažeminimo pareigose interviu. Vadovo pasirengimas pažeminimo pareigose interviu. Praktinė dalis.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-12
 • Darbuotojo savybės darančios įtaką siekiant karjeros

  Įvadas. Sėkmingas karjeros pasiekimas. Neigiami verslininko bruožai. Sėkmingas komandos formavimas ir darbas joje. Vadovo autoritetas. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Darbuotojų adaptacija

  Įvadas. Adaptacijos procesas (teorinė dalis). Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Adaptacijos programa. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbuotojų adaptacija įmonėje

  Įvadas. Darbuotojų adaptacija – planingas procesas. Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė – psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Adaptacijos programa. Naujo darbuotojo adaptacija kolektyve. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos. Darbuotojų adaptavimo "x" įmonėje tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-05
 • Darbuotojų atestacija lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

  Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų atestacija lopšelyje–darželyje "Žilvitis". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbuotojų atranka ir jos būdai

  Įvadas. Atrankos būdai. Atrankos vykdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-24
 • Darbuotojų atranka ir verbavimas

  Įvadas. Darbuotojų atranka. Personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Verbavimo ir atrankos procesas. Vidaus kandidatų šaltiniai. Verbavimo būdai. Vadovų verbuotojai – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas per internetą. Įvairesnės darbo jėgos verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Mažumų atstovų ir moterų verbavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-09-13
 • Darbuotojų atranka: profesinis orientavimas, testavimas ir atestavimas

  Įvadas. Apie personalą. Personalo valdymo turinys F. S. Butkaus knygoje "VADYBA: organizacijos veiklos operatyvaus valdymo pagrindai". Atrankos proceso etapai. Mokymo programos. Darbo skatinimas. Darbuotojų vertinimas A. Sakalo ir V. Šilingienės knygoje "Personalo vadyba". Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Darbuotojų atrankos ir adaptacijos procesas: UAB "Expo-Vakarai"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Expo-vakarai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo atrankos ir adaptacijos metodologiniai tyrimai. Personalo atrankos proceso analizė. Darbuotojų adaptavimo sampratos analizė. Adaptaciją įtakojančių veiksnių analizė. Darbuotojų atrankos ir adaptacijos specifika UAB "Expo-vakarai". Darbuotojų atranka "Expo-Vakarai". Darbuotojų adaptacija "Expo-Vakarai". Išvados ir pasiūlymai. Žodynas. Priedai (2).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2008-02-11
 • Darbuotojų bendradarbiavimo kultūra

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti darbuotojų bendradarbiavimo kultūros ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros formavimosi procesas. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo pagrindas – bendravimas. Bendradarbiavimo kultūros ypatybės. Bendradarbiaujančios grupės. Bendradarbiaujančiųjų grupių požymiai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai. Vadovo vaidmuo skatinant bendradarbiavimą. Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo tyrimas Panevėžio "Šaltinio" vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-22
 • Darbuotojų darbo vertinimo ir skatinimo teorijų raida ir vertinimo sistemos įgyvendinimas įmonėje

  Įžanga. Darbuotojų darbo vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų darbo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbo vertinimo eiliškumas. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Formalus/neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. darbuotojų skatinimas. Motyvacijos teorijos. Skatinimo – atlyginimo sistemos. Skatinimas ne tik pinigais. Organizacijos "X" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Darbuotojų indėlio į įmonės veiklą projektavimas

  Įvadas. Koks turi būti lyderis. Motyvacijos problemos. Vadovavimas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Darbuotojų informuotumo svarba ir informacijos paskleidimo metodai

  Įvadas. Informacijos pateikimas pagal darbuotojo tipą. Pagrindinės bendravimo su pavaldiniais taisyklės. Ką reiktų žinoti apie profesinį mokymą? Pavaldinio skatinimas. UAB "Maxima" vadovų ir pavaldinių bendravimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-03-20
 • Darbuotojų ir klientų motyvacija: UAB "Samana"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Motyvacijos esmė ir turinys. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Proceso teorijos. Poreikių teorijos. Poreikių teorijų palyginimas. Darbuotojų ir klientų motyvacija. UAB "Samana" darbuotojų ir klientų motyvacijos analizė. UAB "Samana" darbuotojų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. UAB "Samana" klientų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. Išnašos.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-01-28
 • Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą: priežastys ir metodai

  Įvadas. Šiuolaikinės darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą vadybos kryptys. Priežastys sąlygojančios darbuotojų įtraukimą. Priežasčių sąlygojančių darbuotojų įtraukimą į valdymą analizė. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodai ir jų pritaikymas. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodų taikymas skirtingos paskirties organizacijose. Pasirinktų organizacijų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir jų pasitenkinimo darbu santykio tyrimo metodika. Įtraukimo į valdymą ir pasitenkinimo darbu santykio tyrimo kriterijų parinkimas. Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir savijautos analizė. Vievio vaikų lopšelio – darželio "Eglutė" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. UAB "Komparsa" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. Apibendrinimas. Bendrosios išvados. Siūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2011-10-10
Puslapyje rodyti po