Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Stresas ir konfliktaiĮvadas. Konfliktai ir jų sprendimas. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų dinamika. Konfliktų sprendimo būdai. Streso sąvoka. Stresinės situacijos esmė. Streso valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Streso poveikis žmogaus veiklaiĮžanga. Stresas. Streso samprata. Streso poveikis žmogaus organizmui. Stresas darbe. Streso darbe problema, jos požymiai. Darbo stresoriai, jų poveikis žmogaus darbinei veiklai. Darbe patiriamo streso pasekmės. Kova su stresu darbe. Darbuotojo kova su stresu. Darbdavio kova su pavaldinių stresu. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Streso valdymas darbeĮvadas. Stresas darbe, jo priežastys ir valdymas. Streso darbe apibrėžimas. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą darbe. Per didelis ir nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės žmogaus reakcijos darbe. Psichinių stresorių darbe įvertinimas. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Bendra streso lygio ir šaltinių analizė. Streso valdymas tiriamose įmonėse. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai. Skaityti daugiau
Streso valdymas: restoranas "Forto dvaras"Įvadas. Tikslas – nustatyti kaip valdomas stresas restorane "Forto dvaras". Streso samprata ir jo valdymas. Streso samprata. Streso teorijos. Stresas kaip stimulas. Stresas kaip reakcija. Stresas kaip tarpinis procesas. Reakcijos į stresą. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Individualios/organizacinės streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Streso valdymas restorane "Forto dvaras". Restorano "Forto dvaras" apžvalga. Tyrimo restorane "Forto dvaras" eiga. Streso valdymo restorane "Forto dvaras" analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Stresų bei konfliktų sprendimas: reklamos gamyba ir pardavimas UAB "Dasema"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti stresų bei konfliktų sprendimą UAB "Dasema" įmonėje. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų priežastys ir tipai. Stresų priežastys. Stresas darbuotojų gyvenime. UAB "Dasema" stresų bei konfliktų sprendimas. Įmonės veikla ir valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės stresų bei konfliktų sprendimų analizė. UAB "Dasema" konfliktų priežastys ir valdymas. Streso atsiradimo priežastys ir jo įtaka UAB "Dasema" darbuotojų gyvenimui Išvados. Skaityti daugiau
Struktūrizuoto darbo paskirstymas: stiklo paketų gamyba UAB "Sabonio klubas"Įvadas. Struktūrizuoto darbo paskirstymo tyrimas. Darbų paskirstymas. Darbuotojų užimtumo tyrimas. Ryšiai tarp darbuotojų. Darbuotojų darbo veiklos įvertinimas. Informaciniai ryšiai stiklo paketų padalinio darbuotojų. Išvados bei pasiūlymai, remiantis atliktais tyrimais. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Susirinkimai. Derybos. KonferencijosSusirinkimo organizavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Dienotvarkės sudarymas. Susirinkimo trukmė ir dydis. Optimali patalpa. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Bendradarbiavimas susirinkimų metu. Derybos ir pokalbiai bei jų organizavimas. Pasirengimas pokalbiui. Derybų pradžia. Dialogas. Pokalbio pabaiga. Konferencijų organizavimas ir planavimas. Konferencijų rūšys. Konferencijos technika. Konferencijos eiga. Skaityti daugiau
Susirinkimų ir pasitarimų organizavimasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti susirinkimų ir pasitarimų organizavimą, jų privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai. Susirinkimas. Susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Elgsena, kuri skatina žmonių dalyvavimą. Elgsena, kuri gali slopinti susirinkimą. Pasitarimai. Įvairios pasitarimų formos. Ypatingi pasitarimai. Bendradarbių pasitarimai. Pasitarimų organizavimas. Susirinkimų ir pasitarimų vaidmuo organizacijoje. Privalumai. Trūkumai. Išvada. Skaityti daugiau
Susirinkimų organizavimasĮvadas. Susirinkimas, konferencija. Kaip paskirti laiką savo pavaldiniams ir vadovui? Susirinkimų planavimas. Susirinkimų tikslai. Susirinkimų rūšys. Kas turėtų organizuoti susirinkimą? Vietos pasirinkimas. Pareigų pasidalinimas. Dokumentacija. Susirinkimo eiga. Kaip susirinkime girti ir peikti pavaldinius? Kaip išvengti vienos nuomonės vyravimo? Susirinkimas kaip būdas didinti formalios grupės veiksmingumą. Susirinkimo efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijojeĮžanga. Geri tarpasmeniniai santykiai – darbuotojų motyvacijos variklis. Profesinių santykių svarba. Vadovo elgesys. Vidinė komunikacija – sėkmės raktas. Darbuotojų motyvacija ir tarpasmeniniai santykiai. Piniginių motyvacijos priemonių taikymas. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Kilmė apie stresą kaip mokslą. Teledarbo organizavimo principai. Kompanijos personalo tobulinimas: mada ar būtinybė. Požiūriai į darbuotojų tobulinimą. Subalansuotas kompetencijų tobulinimo modelis. Į šeimą orientuota organizacijos politika. Ką apima į šeimą orientuota organizacijos politika. Vykdant į šeimą orientuotą politiką, organizacijos darbas yra struktūruotas. Apie ką verta pagalvoti, prieš pradedant vykdyti į šeimą orientuotą politiką. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijoje (2)Santrauka. Engimas darbe. Engimo veiksmų panaikinimo svarba. Europos šalių patirtis. Neefektyvus personalo darbas - neefektyvi organizacijos veikla. Vidinės komunikacijos ir personalo valdymo problemos. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo dilemos. Palanki darbo aplinka naudinga ir darbdaviui, ir visuomenei. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo konflikto tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinis lyderisĮvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Šiuolaikinio lyderio problemos. Šiuolaikinio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. UAB "Langitas". Tyrimo metodika ir instrumentarijus. Duomenų interpretavimas ir analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas įmonėse ir įstaigoseĮvadas. Darbuotojų mokymas ir ugdymas. Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo esmė. Darbuotojų mokymo strategijos. Mokymo poreikio nustatymas ir realizavimas. Darbuotojų mokymo procesas. Darbuotojų mokymai metodai ir jų taikymo. Galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė organizacija kaip socialinė sistemaĮvadas. Tikslas - išanalizuoti visus su mokymais ir darbuotojų informavimu apie įmonę susijusius procesus vykstančius tarptautinėje kompanijoje. Nuolatiniai darbuotojų mokymai ir informavimas apie įmonės veiklą bei strategiją - tai tarptautinės įmonės darbo dalis. "X" tarptautinė įmonė besirūpinanti nuolatiniu darbuotojų tobulinimu. Darbuotojų informavimas apie organizaciją. Kvalifikacinis darbuotojų ugdymas. Asmeninės karjeros vystymas organizacijoje. Darbuotojų mokymų ir informavimo apie įmonės veiklą bei strategiją kompanijoje "x" analizė. Darbo metodologija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio verslo žmogiškieji ištekliaiĮvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio verslo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Tarpkultūriniai Rytų ir Vakarų šalių skirtumai tarptautinio verslo žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriu. Praktinė dalis. Tarptautinio verslo įmonės "Senukai" žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpusavio santykiai grupėjeĮvadas. Grupės narių santykiai. Vaidmenys grupėje. Grupės normos bei darbuotojo padėtis joje. Naujų darbuotojų integracija grupėje. Psichologinė grupės darna bei psichologinis klimatas. Žmonių suderinamumas grupėje. Psichologinis klimatas grupėje. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas. Išvados. Pristatymas: Darbuotojų tarpusavio santykiai. Skaityti daugiau
Teisiniai-organizaciniai personalo valdymo aspektai, jų privalumai ir trūkumaiĮvadas. Personalo valdymo metodai. Teisiniai (administraciniai) personalo valdymo metodai. Darbo sutartis. Supažindinimas su darbo sąlygomis. Sveikatos tikrinimas. Instruktavimas saugos darbe klausimais. Kolektyvinė darbo sutartis. Darbo laikas. Atostogų suteikimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Organizaciniai personalo valdymo metodai. Darbuotojų apskaita. Darbuotojų poreikio nustatymas. Darbuotojo priėmimas į darbą. Darbuotojų darbo atlyginimas. Darbuotojo teisių ir atsakomybės apibrėžimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija (2)Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai ("Transaction costs"), suvaržytas racionalumas ("Bounded rationality"), šiuolaikinė firmos teorija ("Theory of the firm"). Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti, kokie yra teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai, aptariant sandorių kaštus, suvaržyto racionalumo problemą bei išskiriant šiuolaikinę firmos teoriją. Sandorio kaštų požiūris. Išsivystymo istorija. Sandorio kaštai. Paprastas pavyzdys. Informacinių technologijų įtaka sandorio kaštams. Efektyvumo naudojimas, kaip pagrindas priežastiniam ryšiui. Suvaržytas racionalumas. Suvaržyto racionalumo pasekmės, įeinantiems į rinką. Šiuolaikinė firmos teorija. Pelno maksimizavimas arba tradicinė firmos teorija. Elgesio modelis. Cyert ir March modelis. Tradicinės ir elgesio firmos teorijų palyginimas. Coca-Cola ir Pepsi pasiskirstymo kaita: sandorio kaštų aiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Three main steps how to choose successfully one's careerDarbas anglų kalba. Trys pagrindiniai sėkmingos karjeros pasirinkimo žingsniai. Choosing a job. Discover a promising career. Making a good decision about the most suitable career. Skaityti daugiau
Turinio motyvacijaKas yra motyvacija? Motyvacijos tikslas. Poreikis. Atlyginimas. Turinio motyvacijos teorija. Išvados. Skaityti daugiau
......