Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Žmogiškųjų išteklių planavimas, verbavimas ir atrankaPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Planavimo etapai. Verbavimas. Atranka. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atrankaĮvadas. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių planavimo samprata. Planavimo, verbavimo, atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka, kaip organizacijos valdymo priemonė. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos etapai. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos būdai ir jų reikšmė organizacijos veikloje. Laisvų darbo vietų įtaka organizacijos žmogiškųjų išteklių vadybai. Žmogiškųjų išteklių poreikio įtaka viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus organizacijų darbui. Laisvų darbo vietų analizė Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos ypatumai, kaip išorinė aplinka ir jos įtaka organizacijos žmoniškųjų išteklių vadybai, viešajame ir privačiame sektoriuose. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atrankaĮvadas. Darbo tikslas būtų atskleisti žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo sampratą ir būdus. Žmogiškųjų iškelių poreikio samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka. Žmogiškųjų išteklių poreikis bei planavimas. Žmogiškųjų išteklių verbavimas ir atranka. Personalo atrankos metodai. Testavimas. Interviu. Biografijos tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Darbo sutarčių vadybiniai variantai ir jų administravimas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių vadybaŽmogiškųjų išteklių vadybos specifika. Šiuolaikinė žmogiškųjų išteklių valdymo filosofija ir politika. Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos. Organizacijų kūrimosi esmė, tikslų formulavimas. Organizacinės elgsenos makrokategorijos. Išorinių veiksnių poveikis ŽIV. Vidinės aplinkos formavimo komponentai. Pasitikėjimas. Dialogas. Santykiai su bendradarbiais ir vadovu. Mokymasis. Darbo pozicijos aiškumas. Organizacijos įvaizdis. Organizacijos kultūros elementai. Lyderystės fenomenologija. Lygių įdarbinimo galimybių lyginamoji analizė. Gynyba prieš kaltinimus diskriminavimu. Bausmės už įdarbinimo galimybių lygių teisių pažeidimus. Įvairovės valdymas. Darbo jėgos įvairovės plėtojimas. Lygių įdarbinimo sąlygų galimybės ir įtvirtinantys veiksmai. Įtvirtinančių veiksmų programos etapai. Įtvirtinantys veiksmai: dvi pagrindinės strategijos. Įvairovės valdymas. Darbo analizės turinys. Darbo analizės rinkimo metodai. Darbo aprašymų kūrimas. Darbo specifikacijos kūrimas. Verbavimo ir atrankos procesas. Darbo jėgos poreikio planavimas ir prognozavimas. Darbuotojų skaičiaus planavimo būtinumas. Darbuotojų poreikio apskaičiavimo metodologija. Kandidatų verbavimas. Darbuotojų testavimo ir atrankos principai. Interviu su potencialiais darbuotojais metodika. Rekomendacijos, kaip vesti interviu. Kiti atrankos metodai. Darbo sutarčių sudarymo variantai. Darbuotojų orientavimas. Ugdymo procesų planavimas. Mokymo poreikio analizė. Penki mokymo ir tobulinimo proceso etapai. Ugdymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Imitacinis mokymas. Kompiuterizuotas mokymas. Mokymas naudojant kompaktinius diskus (CD-ROM) ir internetą. Specialios paskirties mokymas. Santrauka. Ugdymo pastangų ir rezultatų vertinimas. Darbuotojų pažinimo ir motyvavimo poreikių išaiškinimo metodologija. Motyvacijos teorijų retrospektyva. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Procesinės motyvacijos teorijos. Darbuotojų vertinimo esmė ir paskirtis. Darbuotojų vertinimo efektyvumo paieškos. Dažniausiai pasitaikančios vertinimo klaidos. Teisiniai darbuotojų vertinimo klausimai. Vertinimas pagal visuotinio kokybės valdymo principus. Karjeros valdymas. Paaukštinimas ir perkėlimas. Pensija. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo lygio nustatymo principai. I etapas: atlyginimų apžvalga. II etapas: kiekvieno darbo vertės nustatymas; darbo įvertinimas. III etapas: sugrupuokite panašius darbus į darbo apmokėjimo kategorijas. IV etapas: įkainojama kiekviena darbo apmokėjimo kategorija. V etapas: apmokėjimo lygių diapazonų nustatymas. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos. Darbuotojų skatinimo planavimas, skatinimo efektyvumo rodikliai. Lūkesčių teorijos taikymas. Profsąjungų judėjimas. Kolektyvinės sutarties (KS) sudarymo procesas. Darbo santykiai kolektyvinės sutarties kontekste. Atleidimo iš darbo vadybiniai variantai. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atleidimas iš darbo valstybės tarnyboje. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių vadybos sistema įmonėje: kanceliarinių prekių pardavimas UAB "Servavita"Įvadas. Personalo parinkimo sistema analizuojamoje įmonėje. Trumpa įmonės apžvalga. Personalo paieškos tikslai ir būdai. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Personalo atrankos proceso etapai. Pagrindiniai atrankos metodai. Atrankos pokalbis, jo organizavimas. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamuoje įmonėje. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai. Personalo vertinimas analizuojamuoje įmonėje. Personalo vertinimo tikslai ir nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas. Personalo vertinimo turinys (vertinamos sritys). Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymasĮvadas. Kaip surandami tinkami darbuotojai? Atrankos agentūros Vilniuje. Darbuotojų nuoma. Darbdavio išskirtinumo formavimas. Kas yra brand’as? Kultinių brand’ų galia. Septynios Auksinės Kultinio Branding’o Taisyklės. Kada Brand’as nepasiekia tikslo?Darbdavių brand’ai Lietuvoje - "Lietuvos Ryto" skelbimai. Eurovaistinė. AstraZeneca. Hilti. Zara. Olympic Casino. "BMS". "VP Market". "Tobis". Deloitte – audit, tax, consulting, financial advisory. English First. Janssen Pharmaceutica. Volvo. "Coca- Cola HBC". Komentarai - išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas (2)Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Darbas su personalu. Skatinimo - atlyginimo sistema ir jos diegimas organizacijoje. Poreikiai. Valdžios poreikis. Laimėjimų poreikis. Narystės poreikis. Kaip motyvuoti personalą krizės sąlygomis. Kuo tokia padėtis pavojinga. Kaip pateikti informaciją. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas (3)Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. ŽI valdymo procesas. Darbo paklausa ir pasiūla. Žmonių ištekių planavimas. Darbuotojų verbavimas ir atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Tyrimo bei tobulino tikslas. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. ŽI auditas. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas (4)Įvadas. Darbo tikslas būtų išsiaiškinti ir išnagrinėti žmogiškųjų išteklių valdymą, jo sampratą bei pritaikymą organizacinėje struktūroje. Bus taikomas mokslinės teorinės literatūros ir kiti informacijos šaltiniai. Personalo valdymas. Žmoniu ištekliu valdymo procesas. Žmogiškųjų ištekliu principai. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų ištekliu valdymą. Žmogiškųjų ištekliu tikslai. Veiklos sritys. Žmoniu ištekliu planavimas. Verbavimas. Atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas iš darbo vietų. Mokymo ir tobulinimo tikslas. Perkėlimas į kitas pareigas.Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų. Žmoniškųjų ištekliu sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Žmogiškųjų ištekliu auditas. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas AustralijojeŽmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV) Australijoje, Aplinkos pokyčiai, Darbo jėgos charakteristikos: demografiniai ypatumai ir įvairovė, Gamybos technologija ir darbo organizavimas, Organizacinė strategija, Organizacinė kultūra, Žmogiškųjų išteklių (ŽIV) praktikos tendencijos, Įmonės strategijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) strategijos suderinimas, Lanksčių darbo sąlygų sudarymas ir į šeimą orientuoto valdymo praktika, Komandinės struktūros, Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas, Padidėjusi teisinių paslaugų paklausa, Padidėjęs dėmesys veiklos vertinimui: jo išmatavimui bei atlygių sistemai, Ateities iššūkiai. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas tarptautinėje įmonėjeĮvadas. Tarptautinių žmogiškųjų išteklių valdymas Johnson&Johnson įmonėje. Strateginis žmogaus išteklių vaidmuo tarptautiniame versle. Trys darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogaus išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Talentų paieška. Emigranto nesėkmė ir kultūrinis šokas. Repatriacija. Personalo mokymas. Tarptautinės veiklos rezultatų įvertinimas. Personalo kompensacijos. Tarptautiniai darbo santykiai. Skiriamieji darbo bruožai visame pasaulyje. Darbo kokybė ir sąnaudos. Darbo jėgos mažinimas. Tarptautinės darbo rinkos susiformavimo tendencijos. Kompanijų strategija tarptautinių darbo santykių srityje. Tarptautinės darbo rinkos skirtumai. Moterų padėtis tarptautiniame versle. Sėkmės strategijos moterims vadovėms tarptautiniame versle. "Sony" kintančių žmogiškųjų išteklių iššūkiai. "Sony" žmogiškųjų išteklių filosofija. "Sony" mokymas ir sugebėjimų vystymas. "Sony" gamybos darbo jėga. Įmonės socialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas: produktų tiekimas UAB "Sigita"Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vaidmuo UAB "Sigita" verslo organizavime. UAB "Sigita" veiklos analizė. Žmonių išteklių planavimas. Darbo jėgos verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų adaptavimas. Mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikojeĮvadas. Vadybos samprata ir esmė. Valdymo teorijos. Mokslinis valdymas 1885 – 1920 metais. Klasikinė arba administracinė valdymo mokykla 1920 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių koncepcija vadyboje 1930 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių mokykla ir jos atstovai. D. McGregoras. "Z" teorija. F. Herzbergas. Motyvacijos svarba. E. Mayo. M. P. Follet. Chester I. Barnard. S. Robbinsas. Šiuolaikinis vadybos mokslas. Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymasĮvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymas (2)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymas organizacijojeŽmonių išteklių valdymas. Tradicinis požiūris. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo Lietuvoje patirtis ir problemos, jų priežastysĮvadas. Darbo samprata. Darbo humanizavimas — svarbiausias šiuolaikinis principas. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo įvertinimo metodai. Darbo išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo išteklių valdymo uždaviniai šalies mastu. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Regioninis darbo išteklių valdymo aspektas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla darbo rinkoje. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialinio draudimo esmė ir panaudojimas. Darbuotojų prisirišimas organizacijoje. Žmonių išteklių emigracija svetur. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo proceso etapai organizacijojeĮvadas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Žmonių išteklių valdymas ir strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo svarbaĮvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių valdymas (HMR). Žmonių išteklių politika. Poreikių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Atranka. Socializacija (orientavimas). Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Žmonių išteklių auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo svarba (2)Įvadas. Kas tai yra personalo valdymas? Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Socializacija arba orientavimas. Mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
...