Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų skatinimo analizė

  Įvadas. Motyvacija. Asmenybės poreikiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Personalo pažinimas ir motyvavimo pagrindas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Darbuotojų skatinimo analizė "Linelis" įmonės atžvilgiu. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-04-11
 • Darbuotojų skatinimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis"

  Įvadas. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo samprata, raida, teorijos ir taikymas organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos samprata ir raida. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo taikymas organizacijoje. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis" svarbos tyrimas. Bendros žinios apie viešbutį "Narutis". Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Darbuotojų skatinimo sistemos analizė: AB TEO LT

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti bei įvertinti skatinimo būdus, praktiškai susipažinti su motyvacijos sistema konkrečioje įmonėje. Darbuotojų motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Atlyginimo būdai. Skatinimo sistemos. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai. Materialinio skatinimo sistema. Tikslinis valdymas (MBO). Kintamo atlyginimo programa. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Trumpalaikių tikslų įgyvendinimas. Moralinio skatinimo sistema. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT veiklos aprašymas. Įmonės ir jos veiklos analizė. Vadybinė struktūra. Įmonės organizacinė struktūra. darbuotojų skatinimo sistema AB TEO LT. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT skatinimo sistemos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-30
 • Darbuotojų skatinimo vaidmuo vadyboje

  Įvadas. Motyvacija. Darbuotojų skatinimas. Motyvacijos esmė. Darbo motyvacija. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-05-12
 • Darbuotojų socialiniai motyvatoriai

  Darbuotojų socialiniai motyvatoriai. Maslowo poreikių hierarchiją vaizduojanti piramidė. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. L.V. Porterio ir E. Lavlerio darbo motyvacijos modelis. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-26
 • Darbuotojų ugdymas

  Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Penkių etapų mokymo ir tobulinimo procesas. Mokymo metodai.
  Personalo vadyba, konspektas(3 puslapiai)
  2006-08-18
 • Darbuotojų vadyba ir organizavimas

  Darbuotojų vadyba. Darbuotojų organizavimas. Vadovavimas darbuotojams. Darbuotojų vadyba. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Darbuotojų samdos dokumentai. Adaptacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovų stiliai. Darbuotojų atestacija (vertinimas).
  Personalo vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Darbuotojų vadyba ir organizavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti darbuotojų vadyba, paieška, atranką ir darbuotojų profesinės veiklos vertinimą. Darbuotojų vadyba. Organizacijos kultūros vaidmuo darbuotojų vadyboje. Darbuotojų paieška. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai. Vidinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Išorinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankai naudojami įvairūs būdai. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-09-25
 • Darbuotojų valdymo organizavimo analizė: UAB "Excursus"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Excursus" darbuotojų valdymą organizavimą. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbuotojų valdymo organizavimo teorinė analizė. Darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimo analizė. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-13
 • Darbuotojų valdymo procesas

  Įvadas. Įmonės profilis. Darbuotojų valdymo politika ir vadybos aktualumas įmonei. Valdymas. Organizacijos valdymo struktūra (OVS). Personalo poreikio planavimas. Potencialių darbuotojų atranka. Kodėl reikia atidžiai atrinkti kandidatus. Darbuotojų paieškos-atrankos procesas. Atrankos organizavimas. Norinčių įsidarbinti darbuotojų įvertinimas. Gyvenimo aprašymo (CV) atranka. Interviu su potencialiais darbuotojais. Testavimas. Rekomendacijų tikrinimas. Konfidencialios derybos. Tinkamo kandidato suradimas ir atsakomybė. Samdos apibūdinimas. Personalo ugdymo sistemos apibūdinimas. Personalo motyvavimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Darbuotojų veiklos valdymas per individualius tikslus

  Įvadas. Organizacijos kultūra ir komunikacija. Darbuotojų kompetencija ir jų pareigybei keliamų reikalavimų atitikimas. Vadovo asmeninės savybės ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams. Motyvacijas esmė ir pagrindiniai jos šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistema įmonėse statybos medžiagų prekybos UAB "Lankava" ir trąšų prekybos UAB "Agrokoncernas"

  Įvadas. Darbuotojų veiklos vertinimas. Darbuotojų vertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Motyvacijos teorijų įvairovė ir jų pritaikymas vadyboje. Motyvacijos reikšmė valdyme. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Motyvavimo priemonės. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistemos tyrimas UAB "Lankava" ir UAB "Agrokoncernas". Trumpa informacija apie įmones. Pasirengimo skatinimo ir vertinimo sistemos tyrimui ypatumai. Darbuotojų požiūrio į moralinį skatinimą analizė. Laisvalaikio organizavimas įmonės lėšomis. Darbuotojų požiūrio į materialinį skatinimą analizė. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-04-03
 • Darbuotojų veiklos vertinimo problemos

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-18
 • Darbuotojų verbavimas ir atranka

  Įvadas. Kandidatų verbavimas. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Populiariausia darbuotojų paieškos forma – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Verbavimas naudojant esamų darbuotojų rekomendacijas ir kompanijos lankytojus. Vyresnio amžiaus darbuotojų verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Vadovų atranka. Kandidatų atrankos kriterijai. Atrankos testo veiksmingumas. Atrankos testo patikimumas. Interviu. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Rekomendacijų tikrinimo efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-09-14
 • Darbuotojų verbavimas ir atranka (2)

  Įvadas. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Anketinių duomenų ir rekomendacijų analizė. Testavimas. Pokalbis. Priėmimas bandomajam laikotarpiui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Darbuotojų vertybinės orientacijos: vadovas

  Įvadas. Vadovo kompetencija bei sugebėjimai. Vadybos dorovės normos. Išplaukiančios iš vadovo padėties organizacijoje. Iš vadovo tikslo siekimo pavaldinių pastangomis. Dorovė vadovui. Vadovavimo veiklos ypatybės. Gero vadovo asmenybinės savybės. Veiklos motyvai. Vadovo orientacijos. Taisyklės neformaliems santykiams su pavaldiniais palaikyti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbuotojų vertybių skirtumai darbe

  Darbuotojų vertybių darbe skirtumų tyrimas. Tyrimo tikslas: sužinoti organizacijose vyraujančias vertybes ir nustatyti ar jos priklauso nuo žmogaus amžiaus ir lyties. Įvadas. Vertybės, orientacijos, sistema. Vertybių rūšys. Organizacijos vertybių sistema. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-12
 • Darbuotojų vertinimas

  Įvadas. Veiklos ir kompetencijos vertinimo uždaviniai. Dialogas – pagrindinė darbuotojų vertinimo sistemos dalis. Darbuotojų vertinimo praktinio taikymo sunkumai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-08
 • Darbuotojų vertinimas (2)

  Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbuotojų vertinimo organizavimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Darbuotojų vertinimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Personalo vertinimo esmė, tikslai ir nauda. Organizuojant ir vykdant personalo vertinimą, pasiekiami tokie tikslai. Personalo vertinimo proceso pabaigoje suformuojama informacija, kuri reikalinga. Personalo vertinimas yra naudingas. Personalo vertinimo reikalavimai. Formalusis vertinimas. Neformalusis vertinimas. Personalo vertinimo turinys. Pagrindinės vertinimo turinį nusakančios sritys. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Dalykinių ir asmeninių savybių, veikiančių darbo atlikimo kokybę, vertinimas. Kuriant vertinimo kriterijus, būtina atsižvelgti į tokias dažniausiai vertinamas sritis. Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo patikimumas. Norint išvengti minėtų klaidų reikia. Žmogiškųjų išteklių vertinimas. Žmogiškiesiems ištekliams vertinti naudojami informacijos šaltiniai. Populiariausi žmogiškųjų išteklių vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-18
Puslapyje rodyti po