Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos personalo valdymo politikos įvertinimas: kavinė "Laumė"

  Kavinės "Laumė" veiklos charakteristika. Kavinės "Laumė" bendrų personalo valdymo politikos principų aptarimas. Kavinės "Laumė" personalo valdymo subjekto ir jo įtakos personalo valdymo politikai aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-03-02
 • Organizacijos struktūros sąvoka, tipai, pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo butinybė. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2011-11-18
 • Organizacijos valdymo analizė

  Santrauka. Įvadas. Valdymo metodai. Organizacijos valdymas. Planavimo ypatumai. Organizavimo samprata. Vadovavimas organizacijose. Kontrolės reikalingumas. Pasirinktos įmonės aprašymas. Valdymas ir vadovų darbas. Valdymo lygiai. Vadovų sugebėjimai. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Tikslai ir planai. Organizavimas. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-02
 • Organizacijų konfliktai

  Įvadas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konflikto priežastys. Konflikto struktūra. Konflikto raida. Konflikto valdymo etapai (ypatumai). Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai. Konfliktų sprendimo būdas, stilius ir strategijos. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2008-10-14
 • Organizacinė kultūra ir vadovavimo stilius

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Organizacinės kultūros formavimas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinės kultūros formavimo procesas. Organizacinės kultūros formavimo modelis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacinės elgsenos tyrimas

  Įvadas. Problemos pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma- generalinė visuma. Atrankos metodas. Tyrimo anketos klausimai- atsakymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacines kultūros poveikis žmogaus elgesiui

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata ir reikšmė. Organizacinės kultūros įtaka. Įmonės personalui (socializacija). Darbo atlikimui. Organizacijos vizijai ir misijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-25
 • Organizacinis įsipareigojimas

  Įvadas. Organizacinio įsipareigojimo koncepcija. Įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo koncepcijos vystymosi istorija. Organizacinis įsipareigojimas kaip darbinių santykių vystymo strategija.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Organizacinis klimatas ir valdymo stilius tarptautinėje įmonėje: AB "Danske bankas"

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti AB "Danske bankas" organizacinį klimatą ir valdymo stilių. Organizacinio klimato ypatumų teoriniai aspektai. Organizacijos filosofija, klimatas ir kultūra. Organizacijos klimato įtaka personalo valdymui. Valdymo reikšmė organizacijoje. Vadovavimo stiliai, elgsena ir organizacijų socialinė atsakomybė. Požiūris į darbuotojus kaip personalo valdymo pagrindas. Tyrimo metodologija. Organizacinio klimato ir valdymo stiliaus tyrimas organizacijoje "Danske bankas". Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2010-02-08
 • Outsourcing

  Žmogiškųjų resursų valdymo darbas anglų kalva. Merger. Introduction. Reasons of merger. Explanation. Advantages and disadvantages of merger. Synergy. What is synergy? Here are the different steps to come to a synergie in a company. Short term integration. Long term integration. Takeover. Strategies. Pros and cons of takeover. Outsourcing. General information. Types of outsourcing. Examples of outsourced work. Benefits from outsourcing. Disadvantages of outsourcing. Culture of Organization. 5 Elements of Culture. Organizational Culture Change. Stages of culture change. Stages of culture change. The major steps in Organizational Culture Change.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-05
 • Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai

  Summary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio sistemos socialistinėje ekonomikoje. Tarifinė darbo apmokėjimo sistema. Pareigybiniai atlyginimai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas taikant prioritetų paskirstymo metodu (PPM) nustatytą darbinio dalyvavimo koeficientą (DDK). Metodo apibūdinimas. Metodo taikymas. Vertinimo kriterijų parinkimas. Kriterijų svorio nustatymas. Darbuotojų vertinimas pagal kriterijus. Darbinio dalyvavimo koeficiento (DDK) apskaičiavimas. Metodo įvertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-13
 • Pagrindinių personalo apmokymo teorijų apžvalga

  Įžanga. Pagrindinių personalo apmokymo teorijų apžvalga. Ankstyvosios apmokymo teorijos. Bihevioristų teorijos. Pavlovo eksperimentai. Torndaiko eksperimentai. Skinerio eksperimentai. Bihevioristų teorijų apibendrinimas. Gestaltų psichologija. Paveikslas 1. Tipiškas M. Verveimerio eksperimentas; Volfgango Kiohlerio eksperimentai. Pažinimo teorijos. Skirtumai tarp bihevioristų ir gestaltistų. Lentelė 1. Pagrindiniai skirtumai tarp bihevioristų ir gestaltistų. Įžvalgumas ir intuicija besimokant. Žinių perkėlimas. Nagrinėtų teorijų apibendrinimas. Lentelė 2. Pagrindiniai mokymo teorijų požiūriai; Šiuolaikinis požiūris į mokymą. Šiuolaikinis požiūris į apmokymą darbe. Šiuolaikinė praktika. Paveikslas 2. Kontrolė apmokant darbuotojus; Gagnas- apmokymo sąlygos. Karlas Rodžersas apie mokymą. Kolbas ir empirinis mokymasis. Paveikslas 3. Empirinio mokymosi ciklas; Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Papildomas darbo apmokėjimas

  Įvadas. Papildomas darbo apmokėjimas ir trumpa jo charakteristika. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis įmonėje. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio priedų, išmokų ir pašalpų apmokėjimas. Darbo apmokėjimo apribojimų normos. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimas Airijoje. Italija. Ispanija. Danija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pareigybių/darbo vietų analizė, užmokesčio sistema ir personalo parinkimo procedūra: UAB "Venta"

  Įvadas. UAB "Venta" veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-04-05
 • Partnerystės santykių tarp tarnautojų ir pavaldinių formavimas

  Vadovavimas. Personalo politika. Motyvavimo sistema. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Darbo teisė. Vadovavimo psichologija. Elgesio teorijos.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-06
 • Partnerystės santykių tarp vadovų ir tarnautojų formavimas

  Įvadas. Tikslas. Darbo santykių reglamentavimas. Privalomas minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu

  Įvadas. Prieš pokalbį su darbdaviu. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai ir pasitikėjimas. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Pokalbis su darbdaviu. Svarbiausi patarimai, kaip elgtis pokalbio metu. Nuo ko pradėti. Pokalbiui pasibaigus. Kandidato elgesys po interviu su darbdaviu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-12-11
 • Pasiruošimas susitikti su darbdaviu

  Įvadas. Pokalbio tikslas. Interviu. Jūsų unikalus pardavimo pasiūlymas (UPP). Informacijos apie organizaciją ir darbą rinkimas. Pagrindinai klausimai ir pageidaujami atsakymai. Klausimai darbdaviui. Dokumentai ir priemonės, reikalingi pokalbiui. Kaip apsirengti, einant į pokalbį dėl darbo. Kūno kalba ir neverbaliniai ženklai. Priežastys, dėl kurių, darbdavys pateikia neigiamą atsakymą.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-05-18
 • Paskatų ir pripažinimo programų steigimas firmoje

  Įvadas. Darbuotojų skatinimo ir pripažinimo svarba. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Skatinimo būdai. Skatinimo priemonė – pinigai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbuotojų naudos. Darbuotojų pripažinimo programos. Pripažinimas ir kritika. Pripažinimas ir gyrimas. Darbuotojų įtraukimas į valdymą. Įgaliojimų žmonėms suteikimas. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-09
 • Patikėtos atsakomybės už atliekamą darbą įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu pasirinktoje organizacijoje

  Įvadas. Pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Ko žmonės tikisi iš savo darbo. Atsakomybės raida ir terminai. Herzbergo pasitenkinimo darbu teorija. Įtraukimo į valdymą būtinumas ir lygiai. Darbuotojų įtraukimas į bendrus organizacijos sprendimus: atsakomybės problema. Vadovas ir darbuotojų poreikiai. Iniciatyvos skatinimas . Sudaromos sąlygos eksperimentuoti ir tapti atsakingais už eksperimentų rezultatus. Galios kūrimas aplink save. Savarankiškumo suteikimas. Pasidalijimas valdžia. Didesnės valdžios suteikimo poveikis darbuotojams. Alternatyvų planavimas. Kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymas. Pasidalijimas duomenimis. Atsakingumo ugdymas. Valdžia ir atsakomybė. Organizacija, kaip darbo vieta: pasitenkinimas. Automatizavimas ir susvetimėjimas. Ateities organizacijos. Tyrimas: rezultatai ir jų aptarimas . Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2005-12-17
Puslapyje rodyti po