Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Personalo valdymas organizacijojePersonalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos: Personalo tarnybos organizavimas, Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje, Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas: Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai, Papildomojo personalo poreikio padengimo variantai. Personalo paieška ir parinkimas. Personalo įvertinimas. Darbo apmokėjimo ypatumai. Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo užmokesčio formos. Darbo išteklių valdymo klausimų sprendimai įmonėje ar organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas organizacijoje (2)Bendroji personalo ir jo valdymo samprata. Personalo valdymo procesas. Personalo valdymo koncepcijos. Personalo vadovų ypatybės. Vadovavimas personalui. Personalo vidiniai santykiai. Vadovas skatina bendradarbiauti. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijaPersonalo valdymas ir aplinka. Personalo tarnybos organizavimas, dokumentacija ir apskaita. Personalo poreikis planavimas. Verbavimas. Atranka. Įdarbinimas. Adaptacija. Atleidimas. Personalo motyvavimas. Personalo ugdymas. Karjeros planavimas. Personalo veiklos organizacijoje vertinimas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: UAB "Dzūkijos vandenys"Įvadas. Bendrovė. Istorija. Bendrovė šiandien. Misija, vizija, tikslai. Bendrovės valdymas. Valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Administracijos vadovas. Valdyba. Įmonės veikla. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Vandens kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: viešbutis "City Park"Įvadas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo aplinka. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo valdymo reglamentavimas įmonėje. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informuotumo didinimas. Delegavimas. Kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas. Kritika. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimas. Tyrimo metodai ir priemonės. Viešbučio "City Park" charakteristika. Vadovavimo priemonių įvertinimas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: VP Market parduotuvė "Saulutė" KlaipėdojeĮvadas. Personalo vadyba ir valdymas organizacijoje. Personalo paieška. Personalo ugdymas. Personalo ugdymo principai. Darbo skatinimo svarba organizacijoje. VP MARKET parduotuvės "SAULUTĖ" Klaipėdoje personalas ir jo valdymo principai. Personalo darbo skatinimo bei darbo sąlygų gerinimo organizacijoje principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: Žaliakalnio viešbutisĮmonės veiklos aprašymas. Viešbučio valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formulavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbo vietos reklama. Skaityti daugiau
Personalo valdymo analizė: Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnybaKlaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Viešųjų ir valstybinių įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir informacijos šaltinių apžvalga. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjo tarnyba. Personalo valdymo metodologinės prielaidos. Valdymo samprata ir raida. Valdymo minties raida. Valdymo metodai. Valdymo elementai. Personalo poreikio planavimas. Personalo organizavimas. Darbuotojų įvertinimas. Vadovavimas personalui. Personalo motyvacija. Personalo kontrolės analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos misija, tikslai, uždaviniai ir funkcijos. PGT valdymo metodai. PGT pareigūnų planavimas. PGT pareigūnų atranka. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo vertinimas. Atlyginimas už darbą ir darbuotojų ugdymas. Vadovo tipas ir jo įtaka įmonei. PGT pareigūnų darbo laikas ir atostogos. PGT organizacinės struktūros valdymas. PGT operacinio vadovavimo lygmenys. PGT vadovavimas pareigūnams. PGT pareigūnų motyvavimas, karjera ir darbo užmokestis. PGT pareigūnų karjera. PGT pareigūnų darbo užmokestis. PGT pareigūnų mokymas ir kvalifikacinių kategorijų suteikimas. PGT pareigūnų socialinės garantijos. PGT personalo tarnybos trukmė ir atleidimas iš PGT. PGT pareigūnų kontrolės analizė. PGT pareigūnų valdymo tobulinimas. Išvados. Priedai (5) Skaityti daugiau
Personalo valdymo ypatybės: projektavimo darbai UAB "Idėja"Įvadas. Organizacijos personalo, kaip tyrimo objekto, apibūdinimas. Personalo valdymo apžvalga. Personalo kaip valdymo objekto realizavimo apžvalga. Organizacijos personalo valdymo realizavimo apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo ypatumai kurortePowerPoint pristatymas. Personalo valdymo samprata. Pagrindiniai personalo valdymo principai įmonėje. Personalo valdymo ypatumai Lietuvos įmonėje. Personalo valdymo modelis kurorto įmonėje. Personalo valdymo ypatumai kurorto įmonėje. Skaityti daugiau
Personalo valdymo ypatumai vykdant projektusLentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo valdymo esmė organizacijai. X, Y ir Z teorijos. Personalo valdymo stiliai ir modeliai. Darbuotojų motyvavimas. Motyvavimo teorijos. Personalo valdymas projektuose. Projektų valdymas, jo reikšmė organizacijai. Organizacinės struktūros (tipo) įtaka projektui. Organizacinių struktūrų tipai. Organizacinės struktūros parinkimas. Projekto komandos struktūra ir valdymas. Projekto komanda. Projekto vadovas. Personalo valdymo projektuose tyrimo anketos metodologija. Tiriamų organizacijų bendra charakteristika. Tyrimo metodologija. Personalo ir projektų valdymas UAB "SKS" ir AB "LRTC". Darbuotojų savijautos ir valdymo modelio nustatymas tirtose įmonėse. Darbuotojų motyvavimo priemonių nustatymas tirtose įmonėse. Organizacinė struktūra ir personalo dalyvavimas projektuose. Darbuotojų motyvavimo reikšmė projektuose. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai (anketa, respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą, lytį, amžių, respondentų užimamos pareigos įmonėje). Skaityti daugiau
Personalo valdymo įvertinimas: Kauno apskrities vaikų socializacijos centrasOrganizacijos pristatymas. Darbuotojų skaičius, kvalifikacija, darbo stažas. Personalo valdymo principų aptarimas. Organizacijos personalo valdymo subjekto ir jo įtakos personalo valdymo politikai aptarimas. Auklėtojų konfliktas su budėtoju. Darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo modelis įmonėje gaminančioje metalo konstrukcijasPersonalo valdymo modelis metalo konstrukcijas gaminančioje įmonėje. Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Vadybos mokyklų pagrindinės koncepcijos. Reikšmingiausi pasiūlymai, tendencijos. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimo teorija. Kreditavimo teorija. Kainodaros teorija. Mokesčių arba apmokestinimo teorija. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Matematinė statistika. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Koreliacinė regresinė analizė. Atsargų valdymo teorija. Masinio aptarnavimo teorija. Tinklinio planavimo metodas. Grafų modeliai. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Sprendimų medis. Ekspertiniai vertinimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktika: AB "Senukų prekybos centras"Įvadas. Organizacijos produktas ir pagrindinės charakteristikos. "Senukų" valdymo objekto ypatybės. "Senukų" valdymo sistema. "Senukų prekybos centro" darbuotojai. Įmonės veiklos organizavimas. Aprūpinimo prekėmis organizavimas. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Įmonės personalo valdymas. Kontrolės organizavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktika: veterinarijos klinika ir šunų, kačių kirpyklaĮvadas. Įmonės charakteristika. Produktas. Produkto technologinis procesas. Įmonės valdymo schema. Personalo pareigybių sąrašas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos paskirties formuluotė. Strategija tolimesnei ateičiai. Vadovavimo stilius. Karjeros politika. Tradicijos, ritualai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemų taikymas. Priedų ir premijų mokėjimo sistema. Darbo vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Darbuotojų profesinis rengimas bei ugdymas. Darbų sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktikos ataskaita: AB "Rokiškio sūris" pieninės filialas "Utenos pienas"Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktikos ataskaita: UAB "Skambučių centras"Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo informacinės sistemos ir jų panaudojimas įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Demografinė – socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų kaita ir jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Personalo planavimas įmonėje. Esamos darbuotojų kompetencijos atitikimas reikalaujamai. Darbuotojų atrankos, priėmimo ir orientacijos procesas įmonėje. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Personalo vadovo pareigybės aprašymas. Darbuotojų verbavimo ir atrankos tobulinimas. Darbuotojų karjeros planavimo tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistemos pasiūlymai. Strateginio personalo vystymo koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo principaiPersonalo vadyba. Partnerystės principas. Darbuotojų potencialo atskleidimo ir ugdymo principas. Sprendimų priėmimo delegavimo principas. Visapusiško pasikeitimo informacija principas. Organizacijos vertybių sistemos sukūrimo principas. Personalinio valdymo apibrėžimas. Personalo valdymas. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Personalo valdymo problemos: viešbutis "Stikliai"Įvadas. Darbo tikslas. Numatyti personalo valdymo problemų sprendimo būdus "Stikliai" viešbutyje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo ir personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos ir valdymo stiliai. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo problemos jų numatymas. Personalo valdymo problemų nustatymas "Stiklių" viešbutyje. Tiriamo "Stikliai" viešbučio pristatymas. Tyrimo problema ir metodai. Tyrimo rezultatų pristatymas. Problemos, jų sprendimo būdų numatymas. Išvados. Priedas: Anketa. Skaityti daugiau
Personalo valdymo proceso analizėĮvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti informaciją apie personalo valdymo ypatumus įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Personalo valdymo procesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo formavimo etapai įmonėje. Personalo valdymas ir motyvacija. Išvados. Skaityti daugiau
......