Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo atrankos ypatumų teorinė analizė

  Įvadas. Darbuotojų ir darbininkų santykiai. Darbuotojų priėmimo į darbą etapas. Dokumentų pateikimas. Dokumentų įvertinimo ir darbuotojų pirminė atranka. Atrinktų kandidatų pirminė kontaktinė atranka. Personalo dokumentų bankas. Darbo su personalu aplinka, veiksnių sistema. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Pagrindiniai vertinimo principai. Personalo politika, formavimo principai. Geras darbuotojas nauda įmonei. Geriausių darbuotojų išlaikymo veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Personalo atrankos ir įdarbinimo organizavimas

  Įvadas. Personalo atrankos organizavimas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos etapai ir metodai. Personalo įdarbinimo organizavimas. Personalo įdarbinimo būdai. Darbuotojų priėmimo į darbą organizavimas. Priėmimas į darbą – teisiniu požiūriu. Priėmimo į darbą dokumentai. Darbuotojo supažindinimas su organizacijos norminiais aktais. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-15
 • Personalo atrankos organizavimo metodai ir jų reikšmė organizacijos veiklos efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Talentų medžioklė. Geras planavimas. Neadekvatus planavimas. Darbuotojų atrankos sistemos planas. Žmogiškųjų resursų planavimas. Atrankos kriterijai ir darbuotojų paieška. Personalo atrankos būdai. Anketos ir interviu. Užduotys ir testai. Įtraukimas į darbą ir ugdymas.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-17
 • Personalo atrankos proceso analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo paieška ir atranka. Personalo atrankos turinys. Atrankos procesas. Praktinė dalis. Apie AB "Lietuvos Draudimas". AB "Lietuvos draudimas" personalo atrankos procesas. Atranka. Pasiruošimas pokalbiui. Pokalbiui. Po pokalbio. Atrankos proceso trūkumai. Kaip atskirti tinkamiausią kandidatą į darbo vietą? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Personalo darbo efektyvumo optimizavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teorijos analizė. Tyrimas. Gauti tyrimo rezultatai. Personalo darbo efektyvumo optimizavimo programa. Siūlymai.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-05
 • Personalo darbo organizavimas, personalo valdymo teorija vadybos atžvilgiu

  Įžanga. Personalo organizavimas. Darbuotojų poreikio organizavimas. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, analizė(9 puslapiai)
  2007-12-18
 • Personalo darbo prognozavimo metodologija modernioje organizacijoje

  Įvadas. Anapus ekonominės filosofijos. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-19
 • Personalo darbo vertinimas: UAB "Paletti"

  Įvadas. Personalo vertinimo esmė ir paskirtis. Pagrindinės vertinimo problemos. Vertinimo dažnumas. Vertinimo kriterijai. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Vertintojų pasirinkimas. Vertinimo grįžtamojo ryšio interviu. Įvertinimo centrai – įvertinimo ir mokymo vieta. Darbuotojų atestacija UAB "Paletti". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Personalo formavimas ir ugdymas

  Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija ( socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Policijos pareigūnų formavimas ir ugdymas. Konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti. Atleidimas iš pareigų. Policijos pareigūnų rengimas. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo programos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse dirbančių policijos apylinkėse inspektorių kvalifikacijos tobulinimo programa. Universalus viešosios policijos patrulis. Prevencijos tarnybos veikla. Policijos pradinis šaudymas. Policijos taktinis šaudymas. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas. Apdovanojimai. UAB "Broxlit" įmonės personalo formavimas ir ugdymas. Apmokymai. UAB "Pro Printas" personalo formavimas ir ugdymas. Darbuotojų apmokymai ir kontrolė. Premijos. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Išvados ir siūlymai. Priedai. Vadovo atsiliepimai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-05-18
 • Personalo karjeros planavimas

  Įvadas. Karjeros planavimas. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Individualus karjeros planas. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimas. Paaukštinimas ir perkėlimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Personalo karjeros politika

  Karjeros sąvoka. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Karjeros pakopos, ryšys su gyvenimo ciklu. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Straipsniai. Testai (2).
  Personalo vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2007-01-30
 • Personalo kiekybinė ir kokybinė charakteristika

  Įvadas. Įmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys. Personalo struktūra. Personalą sąlygojanti aplinka. Personalo kiekybiniai ir kokybiniai aspektai. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo darbo našumas. Personalo darbo laikas. Personalo vertinimas. Personalo valdymo koncepcija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2007-01-31
 • Personalo kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas: UAB "Lintel" ir UAB "SBA baldai"

  Įvadas. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų stažuotės už Europos Sąjungos (ES) lėšas. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. UAB "Lintel" personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. UAB "SBA baldai" personalo mokymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Personalo vadyba, analizė(18 puslapių)
  2008-03-20
 • Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas įmonėje: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo ir mokymu sistema, išnagrinėti personalo mokymo metodus pasinaudojus AB banko "Hansabankas" pavyzdžiu. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo ypatumai Lietuvoje. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojų mokymas AB banke "Hansabankas". Įmonės charakteristika. AB banko "Hansabankas" darbuotojų mokymo tvarka. Mokymo renginių organizavimas. Klientų aptarnavimo specialistų apmokymas. Darbuotojų vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-18
 • Personalo mokymas ir tobulinimas organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo sistemą VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis". Besimokanti organizacija. Turinys ir formavimas. Personalo mokymo ir tobulinimo samprata. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje. VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis" personalo kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Organizacijos charakteristika. Kvalifikacijos organizavimas 2008-2009 metais. Auklėtojų kvalifikacijos kėlimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-06-17
 • Personalo mokymas Vilniaus kurčiųjų pensionate

  Įvadas. Personalo mokymas ir ugdymas teoriniu aspektu. Personalo mokymo ir tobulinimo sampratos. Poreikio ir tikslų mokymui ar tobulinimui nustatymas. Mokymo ar tobulinimo programos metodai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo tendencijos. Besimokančios organizacijos. Kvalifikaciniai pedagogų rengimo reikalavimai. Pedagogų ir ugdymo įstaigų vadovų atestavimo sistema. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo tyrimas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos charakteristika. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo struktūra. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos pedagoginio personalo ugdymas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo organizavimo tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-09
 • Personalo mokymas: UAB "Reklamos galimybių centras"

  Įvadas. Darbo tikslas yra sužinoti apie personalo mokymus ir kokią įtaką jie turi "realiame" gyvenime. Personalo mokymas teorijoje. Įmonės veiklos aprašymas. UAB "Reklamos galimybių centras" - tai perspektyvi reklamos kompanija. Personalo mokymas UAB "RGC". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-17
 • Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema UAB "Lintel"

  Summary. Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikio nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Kvalifikacijos kėlimo metodų grupės. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos ypatumai Lietuvoje. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Įmonės charakteristika. Dokumentinė analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-31
 • Personalo mokymo ir ugdymo nauda įmonei ir darbuotojui

  Įvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma"

  Įvadas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Imitacinis mokymas. Kompiuterizuotas mokymas. Specialios paskirties mokymas. Mokymo ir tobulinimo procesas. Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma". Apie įmonę. Personalas. Mokymai ir konsultacijos kelionių agentūroje "Ditma". Kodėl pasirinkta PFCG. Mokymų įmonėje organizavimas. Mokymo įmonėje organizavimo sąlygos. Investicija į darbuotoją. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-31
Puslapyje rodyti po