Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komandos ir darbas komandose

  Komandos samprata ir esmė. Komandų kūrimas. Komandos kūrimui būtini įgūdžiai ir žinios. Atgalinis ryšys. Komandų kvalifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandos sandara ir funkcijos. Efektyviai dirbanti komanda. Aukšto atlikimo lygio komanda (superkomanda). Savivaldos komanda. Vaidmenys komandose. Darbas komandose. Individualaus ir komandinio darbo palyginimas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-15
 • Konfliktai (13)

  Įvadas. Konfliktas – organizacijos mikroklimatą veikiantis veiksnys. Konflikto samprata bei jo tipai. Organizacinis konfliktas, jo atsiradimo priežastys, funkcijos. Organizacinio konflikto samprata. Organizacinių konfliktų atsiradimo priežastys. Organizacinio konflikto funkcijos. Konfliktų valdymas. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Konflikto pasekmės organizacijoje. Konflikto sprendimo būdai. Konfliktų kilimą įtakojantys demografiniai kriterijai. Konfliktus, įtakojančios priežastys bei darbuotojų poreikiai. Konfliktų įtaka organizacijos mikroklimatui bei darbo kokybei. Konfliktų sprendimas bei valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-18
 • Konfliktai: priežastys, eiga, pasekmės

  Įžanga. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Išteklių paskirstymas. Darbų sąryšis. Skirtingi tikslai. Skirtingos vertybės. Skirtinga elgsena, išsilavinimas, bendravimo stilius. Blogai perduota informacija. Kitos konfliktų priežastys. Konflikto eiga. Konfliktų raidos etapai. Konflikto kontinuumas. Konflikto kontinuumo schema. Konflikto kontinuumas ir asmens vieta jame. Konfliktų valdymas. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas – derybos. Konflikto prevencijos ir sprendimo būdai. Konflikto prevencija. Konflikto sprendimas. Konflikto sprendimo algoritmas. Konflikto sprendimo priėmimo būdai. Konfliktų pasekmės. Konfliktų nauda ir žala organizacijai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-01
 • Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės

  Įvadas. Kas tai yra konfliktas? Konflikto priežastys. Konflikto eiga. Konflikto pasekmės. Konflikto sprendimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-18
 • Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės (3)

  Įvadas. Konfliktas: eiga, priežastys ir pasekmės. Konfliktų organizacijoje esmė ir priežastys. Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų tipai. Konflikto procesas. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų pasekmės. Požiūriai į konfliktus. Anketinės apklausos analizė UAB "Miško namas" įmonėje. Išvados. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-11-13
 • Konfliktų sprendimas organizacijoje

  Įvadas. Konfliktų samprata. Konfliktų požymiai ir priežastys. Organizacinis konfliktas. Konfliktų rūšys ir tipai. Konfliktų procesas. Konfliktų sprendimas. Konfliktų sprendimo būdai. Struktūriniai ir asmeniniai konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-19
 • Konfliktų sprendimo būdai kultūros vadybos veikloje

  Įvadas. Vadybos vaidmuo kultūroje. Konfliktų esmė kultūros vadybos veikloje. Konflikto sąvoka kultūros organizacijos vidinių ryšių kontekste. Konflikto struktūra ir dinamika bei jų įtaka konflikto sprendimui. Konflikto valdymo ir sprendimo ypatumai kultūros vadybos kontekste. Konflikto sprendimo strategijos. Konflikto priežasčių ir jo sprendimo būdų ryšio nustatymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-06-01
 • Konfliktų sprendimo būdai mokykloje

  Konfliktų sprendimo būdai "x" įmonėje. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti konfliktų sprendimo būdus Panevėžio miesto Mykolo Karkos vidurinėje mokykloje. Konfliktų esmė bei jų tipologija. Tarpgrupinis konfliktas. Organizacinis konfliktas. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. "Viskas arba nieko" būdas. Dalinio rezultato būdas. Atvirų durų būdas. Parlamentinis būdas. Rutininių sprendimų būdas. Smegenų šturmo būdas. Derybų būdas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-06
 • Konfliktų valdymas (6)

  Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Konfliktų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konfliktų analizė. Konflikto sprendimas. Konfliktų ir bendradarbiavimo konstruktyvūs ir destruktyvūs aspektai. Kas vyksta konkurencijos ir konfliktų metu. Kas vyksta, pasibaigus konfliktui (konkurencijai). Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų organizacijos esmė. Konflikto raida. Konfliktų vengimas ir valdymas. Komandų vidaus konfliktai. Stresas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-07
 • Konfliktų valdymas organizacijoje

  Konflikto samprata. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Konflikto analizė. Konfliktai baigmės variantai. Konflikto pasekmės. Konflikto sprendimo strategijos. Konflikto sprendimo būdai, metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-12
 • Konfliktų valdymas organizacijose

  Įvadas. Konflikto samprata ir jo rūšys. Konfliktų charakteristika. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konflikto formos. Konflikto struktūriniai elementai. Konflikto struktūriniai elementai. Konflikto etapai ir fazės. Konflikto eskalacija. Pagrindinės konfliktų priežastys ir atsiradimo sąlygos. Organizacinio konflikto charakteristika. Organizacinis konfliktas. Organizacinių konfliktų ypatybės. Konfliktų organizacijoje priežastys. Konfliktai tarp organizacijos ir darbuotojų. Vadovas kaip konflikto priežastis. Racionalūs ir iracionalūs organizaciniai konfliktai. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo metodai ir strategijos. Konfliktų valdymas. Vadovavimo stiliai. Sprendimų strategijos. Konfliktų pasekmės. Konfliktų organizacijoje prevencija. Konfliktų prevencija. Jei konfliktas visgi įvyksta. Grupė konflikto metu. Kas vyksta grupėje konfliktų metu. Kas vyksta pasibaigus konfliktui. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-06-05
 • Kontrolės procesas ir jo svarba įmonės veikloje

  Įvadas. Kontrolės samprata ir pagrindinės sudedamosios dalys. Kontrolės procedūra, rodikliai ir darbų rezultatų lyginimo charakteristikos. Veiklos koregavimas. Efektyvios ir neefektyvios kontrolės požymiai. Kontrolės sistema įmonėje. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Valdymo kontrolės apimties problema. Finansų kontrolės sistema švietimo ir mokslo ministerijoje. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-05-05
 • Lyderio vaidmuo komandoje

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Darbas komandoje. Komandos apibrėžimas. Komandų rūšys. Komandos lyderis ir jo vaidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo komandoje problemos. Efektyvi komanda – lyderio nuopelnas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje (2)

  Įvadas. Kas yra lyderystė. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Pagrindiniai vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės aplinkybių teorijos. Fiedlerio aplinkybių modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – tikslo teorija. Lyderystės atribucijos teorija. Transakcinė ir transformacinė lyderystė. Charizmatinė lyderystė. House teorija. "Nuvažiavimas nuo bėgių". Ar lyderiai iš tiesų reikalingi? Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-01
 • Motyvacija (3)

  Motyvacijos samprata, motyvatoriai, Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai, Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. F. Herzbergo teorija. Pastiprinimo teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilties) teorija. Diagramos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-11-09
 • Motyvacija (4)

  Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Tiriamoji-praktinė dalis. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-17
 • Motyvacija įmonėje: UAB "Senukai"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir raida. Įvertinimas ir motyvacija. Motyvacijos proceso struktūra. Motyvavimo metodai ir priemonės. Nepiniginiai motyvavimo metodai. Materialinio skatinimo sistema. Ar verta skirti dėmesio personalo motyvacijai? UAB "Senukai" darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-04-04
 • Motyvacija organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos motyvacinę sistemą. Naudotos literatūros analizė. Motyvacija ir motyvavimas organizacijoje. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos esmė organizacijoje. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Tradicinis modelis. Žmonių santykių modelis. Žmonių išteklių modelis. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. Mcclelland poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler – L. Porter modelis (1968m.). Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-09
 • Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertas

  Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Senukai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-04-06
 • Motyvacija: socialiniai motyvatoriai ir darbo užmokestis

  Įvadas. Šiame darbe pagrinde orientuosiuosi į darbo užmokestį ir vadinamuosius socialinius motyvatorius. Teigiama motyvacija ir jos reikšmė. Darbo užmokestis kaip motyvuojantis veiksnys. Apmokėjimo sistemos ir jų motyvavimo poveikis. Darbo apmokėjimo sudėtis. Apmokėjimo sistemos formos (tipai). Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvacija Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Priedai (1 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-06-05
Puslapyje rodyti po