Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grupinio darbo organizavimas, valdymo sprendimai

  Grupinio darbo organizavimas. Komandos. Komandos reikšmė. Komandos raidos pakopos. Efektyvi komanda. Komandos vaidmenys. Komandos susirinkimai. Komandos susirinkimo privalumai ir trūkumai. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimas ir problemos sprendimas. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Problemų ir galimybių nustatymas. Problemų nustatymas. Galimybių nustatymas. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Racionalaus modelio alternatyvos. Ribotas racionalumas ir pasitenkinimas. Euristika. Nuspręsti, kas priims sprendimą. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-03-24
 • Įmonės darbuotojų analizė: V. Krasinsko IĮ "Geras batas"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės personalas kaip sėkmės veiksnys

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Kursinio darbo vertinimas. Santrauka. Įvadas. UAB "Fotoplius" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga organizavimo tikslas ir objektai. Personalo vadybos turinys. Linijinė valdymo struktūra. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Darbo su personalu veiksnių sistema. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo valdymo formalizavimas. ir personalo valdymo aspektai. Personalo atranka. Verbavimo ir atrankos procesai. Personalo adaptavimas. Motyvavimo per poreikius modelis. Valdymo stilius ir elgsena. Visuotinė moralė. Smulkus verslas. Personalo saugumas. UAB "Fotoplius" personalo veiklos analizė. Linijinė valdymo sistema. Kvalifikacijos kėlimas ir atranka darbuotoju. Adaptacija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-05-27
 • Įmonės valdymo sistemos tobulinimas: UAB "Prie jūros"

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Prie jūros" valdymo metodus, bei kokie trūkumai yra ir ką reikia keisti. Įmonės valdymo metodai. Įmonės valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. UAB "Prie jūros" organizacinis administracinis valdymas. UAB "Prie jūros" tikslai. UAB "Prie jūros" ekonominis valdymas. UAB "Prie jūros" socialinis psichologinis valdymas. Tikslų priklausomybė nuo žmogiškųjų santykių ir aplinkos sąlygų. Sistemos planavimo esmė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-03-12
 • Įmonės veiklos organizavimas ir jos efektyvumas: "Paramos vaikams centras"

  Įvadas. Teorinė dalis - Organizacijos strateginių planų sudarymas ir veiklos organizavimas. Organizacijos strateginė aplinkos analizė. Strateginiai planai organizacijoje. Organizacijos veikla ir jos sėkmės veiksniai. Analitinė dalis – "Paramos vaikams centro" veiklos organizavimo ir jos efektyvumo analizė. "Paramos vaikams centro" situacijos analizė. SWOT analizė. PVC strategijos formulavimas. Projektinė dalis – PVC strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-17
 • Individualios karjeros planas (2)

  Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros plano sudarymo eiga. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs vertinimas. Asmenybės bruožai. Karjeros valdymas. Vadovavimo stilius. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Karjeros plano realizavimo priemonių planas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-07-04
 • Įstaigos personalo darbo skatinimas

  Įvadas. Personalo skatinimo sistema. Darbuotojų motyvacijos veiksniai. Poreikių grupės. Menkos motyvacijos organizacijoje požymiai ir priežastys. Motyvacijos teorijų pritaikymas. Personalo skatinimo sistema. Personalo darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Teisingumo teorija. Darbo užmokesčio dydį įtakojantys veiksniai. Atlyginimo už darbą sudėtinės dalys. Personalo pasitenkinimas darbu. Personalo skatinimo sistemos veikimo mechanizmo įstaigose apibūdinimas. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Personalo skatinimo sistemos organizavimo tobulinimo galimybės. Motyvuojančių veiksnių alternatyvų nustatymas. Personalo pasitenkinimo darbu nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-21
 • Japoniškoji motyvacinė sistema

  Įvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregoro X ir Y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-03
 • Karjeros planavimas

  Įvadas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Karjeros problemos. Išorės faktoriai. Vidaus faktoriai skirstytini į tris pagrindines grupes. Seminarai už kompanijos ribų. Universitetų programos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Personalo ugdymo sistema. Išvados. Tyrimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-02-28
 • Karjeros valdymas (2)

  Įvadas. Pagrindiniai karjeros valdymo aspektai. Karjeros samprata. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros pakopos, ryšys su gyvenimo ciklu. Karjeros rūšys. Karjeros valdymo būtinumas. Karjeros valdymo modeliai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Personalo karjeros valdymas. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo instrumentarijus. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjeros planavimo ir realizavimo organizavimas ir problemos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-16
 • Komandinio darbo ypatumai (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Tai grupė ar komanda? Grupės ir komandos skirtumai. Komandos raidos pakopos. Komandų dydis. Išvados. Praktinė dalis. UAB "Toresus" veiklos aprašymas. UAB "Toresus" valdymo struktūra. Komandinio darbo ypatybės restorane "Tores". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-10-24
 • Komandinio darbo ypatumai: UAB "Asektas", viešbutis "Turnė"

  Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Grupė. Komanda. Komandų ir grupių skirtumai. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo formos. Komandos našumas. Komandos sutelktumas. Komandoje atliekami vaidmenys. Vadovas. Vadovavimas pagrįstas vertybėmis. Vadovavimo stiliai. Užduočių skyrimas. Komandos formavimas. Skatinimas. Priėmimas į darbą. Komandinio darbo ypatumai. UAB "Asektas", viešbutis "Turnė". Atlikto tyrimo analizė. Darbuotojų kvalifikuotumas ir bendro tikslo siekimas. Komandos vadovo nuomonė apie darbuotojų pastangas ir sugebėjimus. Komandos narių asmeninė atsakomybė. Konfliktai ir problemų sprendimas komandoje. Santykiai su vadovu. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-13
 • Komandinio darbo nauda ir trūkumai

  Įvadas. Komandų rūšys. Problemų sprendimo komanda. Savivaldžios darbo komandos. Tarpfunkcinės komandos. Virtualios komandos. Kaip sukurti efektyvias komandas. Darbo dizainas. Sudėtis. Komandos narių gebėjimai. Asmenybė. Vaidmenų pasiskirstymas. Komandų dydis. Narių lankstumas. Kontekstas. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimas ir struktūra. Procesas. Bendras tikslas. Konkretūs tikslai. Komandos efektyvumas. Konfliktai. Socialinis dykinėjimas. Normos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-12-06
 • Komandinio darbo principų taikymas organizacijoje

  Įvadas. Grupės ir komandos sampratų palyginimas. grupės sąvoka ir klasifikacija. Komandos sąvoka ir klasifikacija. Komandų ir grupių skirtumai. Grupės funkcijos organizacijoje. Grupės vystymasis (dinamika). Komandos formavimo problema. Komandos formavimas ir funkcijos. Komandos efektyvumo principai ir formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje ir komandos normos. Komandos sutelktumas subūrimas. Pasiūlyti kaip telkti efektyvias darbo grupes – komandas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-19
 • Komandinio darbo privalumai: UAB "Palink"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaip dirba komandoje UAB "Palink" darbuotojai, koks jų požiūris į komandinį darbą bei kokie privalumai yra dirbant komandoje. Istorija. Komandinio darbo samprata. Komandų ir grupių skirtumai. Komandų klasifikacija. Komandų klasifikacija pagal D. W. Johnson. Komandinis darbas pagal Alastair J. Steel. Komandinis darbas pagal Peter Cook. Komandos raidos etapai. Konfliktai komandoje. Veiksniai. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimo ir atlygio sistemos. Tiriamoji dalis. Komandinio darbo privalumai UAB "Palink". Prekybos centro "IKI" charakteristika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Konfliktai ir problemų sprendimas komandoje. Santykiai su vadovu. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados. Priedai: anketa. Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-05-10
 • Komandinio darbo privalumai: UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti apklaustųjų respondentų nuomonę apie komandinio darbo privalumus UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza". Komandinis darbas. Komandinio darbo samprata. Komandos sąvoka. Komandos vystymosi etapai. Komandos formavimosi stadijos. Komandų klasifikavimas. Komandų narių vaidmenys. Komandinio darbo privalumai. Komandinė ar individuali veikla? Komandinio darbo nauda. Kodėl komandos taip išpopuliarėjo. Komandinio darbo efektyvumas. Komandinio darbo privalumai UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza". Apie įmonę. Atlikto tyrimo analizė. Darbuotojų skaičius įmonėje. Darbuotojų amžius. Darbuotojų išsilavinimas. Darbuotojų stažas. Darbuotojų kvalifikuotumas ir bendro tikslo siekimas. Konfliktai ir problemų sprendimai komandoje. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-09-25
 • Komandinio darbo specifika kultūrinėje organizacijoje

  Įvadas. Darbo objektas – komandinio darbo specifika kultūrinėje organizacijoje. Darbo tikslas – išsiaiškinti komandinio darbo specifiką kultūrinėje organizacijoje. Komandinio darbo apžvalga teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Vadovavimo komandoje esminiai principai. Komandos formavimo pagrindiniai aspektai. Komandinio darbo specifikos kultūrinėje organizacijoje tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (anketa 2 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-28
 • Komandinio darbo vaidmuo didinat organizacijos konkurencingumą: UAB "Palink"

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti skirtingų autorių nuomones apie komandų tipus, jų darbą ir veiksnius įtakojančius komandos efektyvumą. Teorijos analizė. Komandos samprata. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Komandų tipai. Komandos formavimas. Komandos narių vaidmenys. Komandinio darbo efektyvumas. Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandinio darbo privalumai UAB "Palink". UAB "Palink" apibūdinimas. Tyrimo organizavimas. Konfliktai ir jų sprendimai komandoje. Išvados. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-03-16
 • Komandinis darbas (5)

  Įvadas. Komandinis darbas. Komandų ir grupių skirtumai. Komandų klasifikavimas. Komandų narių vaidmenys. Komandų kūrimas. Asmenybe pagrįstas komandos formavimas. Veikla pagrįstas komandos formavimas. Įgūdžiais pagrįstas komandos formavimas. Problemų sprendimu pagrįstas komandų formavimas. Asmenybės testavimas su R&D komanda. Virvių kursas su strategine verslo grupe (SBU). Įgūdžiais paremtas komandos formavimas plataus vartojimo prekių gamybos kompanijoje. Problemų sprendimo intervencija su projekto komanda. Penkios pagrindinės komandos kūrimo nuorodos. Pagrindiniai komandinio darbo vaidmenys . Vaidmenų pasiskirstymas komandoje. Komandiniai vaidmenys. Woodcock. Cragan & Wright. Belbin. Vaidmenų komandoje savybės. Vadovas ir komanda. Pagrindinės komandos vadovo rolės. Kūrybingumas ir vadovavimas. Kūrybingumas. Skatinant kūrybingumą. Gebėjimų derinimas su užduotimis. Laisvė. Resursų vadyba. Įvairovė komandoje bei šakniniai įsitikinimai. Komandos paraginimas. Parama iš organizacijos. Vadovavimo raginantis kūrybingumą. Kūrybingo vadovo charakteristikos. Apolo sindromas. "Mirtino apkabinimo" apibrėžimas. Komandos efektyvumas. Efektyvi komandos veiklos misija. Efektyvios komandos tarpusavio santykiai. Superkomandos. Savivaldos komandos. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandinis darbas ir jo taikymo problemos Lietuvos įmonėse. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-01-12
 • Komandinis darbas, privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Dėstymas. Komandos sąvoka. Komandų klasifikacija. Komandos sandara ir funkcijos. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandų vidaus konfliktai. Individas ir komanda. Kas yra komanda? Kuo pranašesnis komandinis darbas? Individualūs tyrimai. Komandos vaidmenys ir jų priskyrimas. Paskirstytų vaidmenų naudojimas. Grupių tyrimai. Komandinio darbo kokybės diagnostika. Rezultatai. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po