Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo patirtis ir darbo specifika

  Įvadas. Vadovai ir jų savybės. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Valdymo stiliai. Vadovų atranka. Vadovo etiketas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Specialistų rengimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-02
 • Vadovo portretas

  Vadovo portretas. Santrauka. Įvadas. Valdymas. Valdymo funkcijų apibūdinimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo stiliai. Vadovavimo problemos. Vadovo asmenybė. Asmeninės savybės. Gabaus vadovo bruožai. Vadovas ir darbuotojai . Pasitikėjimas darbuotojais. Bendradarbiavimas. Elgesys su darbuotojais. Praktika. Vadovų ir darbuotojų apklausa. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Vadovo vaidmuo viešajame sektoriuje

  Įžanga. Vadovas. Vadovavimo psichologija. Reikalavimai vadovams pagal Fajolį. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. H.Minzbergo vadovo vaidmenų suskirstymas. Valdymo funkcijos. Sugebėjimai ir įgūdžiai, reikalingi efektyviam vadovavimui. Keturios pagrindinės funkcijos, įtakojančios darbo produktyvumą. Vadovo elgesys personalo atžvilgiu. Kelio-tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-14
 • Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams

  Kolektyvo socialinis - psichologinis klimatas. Gamybos proceso sąvoka ir sudėtis. Prekės. Gamybinio proceso organizavimo principai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-09
 • Vadovų konfliktų sprendimo būdai darbuotojų atžvilgiu

  Konfliktas. Konfliktas. Konflikto požymiai. Kodėl kyla konfliktai. Konflikto raida. Konfliktų vengimas. Konflikto valdymas. Konflikto priežastis-vadovas. Ką daryti darbuotojams. Išvados vadovui. Darbuotojų požiūris į tai, kaip vadovas. sprendžia konfliktus, tyrimas. Apklaustų įmonių charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-23
 • Vadovų valdymo stiliai

  Įvadas. Vadovų darbo stilių klasifikavimo sistemos. X, y ir z teorijos. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Vadovo bruožai ir įgūdžiai. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupes simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Kelias į vadovavimo profesionalumą. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Planavimas. Planavimo esmė. Organizacijos planų hierarchija. 3 strateginis valdymas. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Organizavimo dalys. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Kontrolės sistemų projektavimas. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-04
 • Valdymo stiliai (2)

  Valdymo stilių aprašymas. Valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Įvairi valdymo stilių klasifikacija. Plačiausiai paplitę vadovų darbo stiliai. Vadovavimo stilių pobūdis. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Objektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Subjektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Veiksniai skatinantys autokratinį valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-29
 • Valdymo stilių charakteristika ir analizė: buitinės technikos pardavimas UAB "Avitela"

  Summary. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir charakterizuoti valdymo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Bendroji personalo valdymo samprata. Vadovavimo stiliaus elementai. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalus valdymo stilius. Valdymo veiksniai, identifikuojantys UAB "Avitela" valdymo stilių. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-16
 • Vienetinės darbo užmokesčio formos ir atmainos

  Įvadas. Bendrosios sąvokos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai įtakojantys atlyginimo dydį. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-11
 • Viešųjų institucijų darbuotojų ugdymas ir motyvavimas

  Įvadas. Darbo tikslas - Išsiaiškinti darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmę, svarbą ir principus. Darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmė. Darbuotojų profesinio ugdymo reikšmė. darbuotojų motyvacijos reikšmė. Valstybės tarnautojų ugdymo ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybinių įstaigų darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvacijos elementai viešajame administravime. Straipsniai apie valstybės tarnautojų motyvavimą ir ugdymą. Priedai ir priemokos motyvuoja. Apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-03
 • Vyrai ir moterys vadovai: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Lyderystės stiliai. Vyrų ir moterų lyčių skirtumų stereotipų analizė. Stiklinių lubų efektas. Lyties įtaka vadovavimui. Skyrimas į vadovavimo pareigas. Lyderiavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-05-16
 • Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui

  Įvadas. Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui. Personalo tipai (išsilavinimas, pareigos ir t.t.), reikalingi pastatų ūkio valdymo užduotims vykdyti. Faktoriai įtakojantys žmones, jų veiklos efektyvumą organizacijoje ir galimų pasikeitimų organizacijoje poveikis žmonių darbui ir gerovei. Darbuotojų įtraukimas į planų kūrimą ir strateginių uždavinių sprendimą organizacijoje. Darbuotojų dažno pasikeitimo įtaka įmonės veiklai. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Žmogiškieji ištekliai

  Įvadas. Apibrėžimas. Tikslas. Sąvokos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Personalo valdymas. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindinės sąvokos. Darbo paklausa. Darbo pasiūla. Darbo jėgos planavimas. Planavimo etapai. Prognozavimas. Žmogiškųjų išteklių programos. Verbavimas ir atranka. Orientavimas. Lanksti įmonė. Personalo išlaikymas. Organizacijos mažinimas. Mokymas. Investicijos į darbuotojus. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių vadovo padėtis organizacijoje. Žmogiškųjų išteklių vadovo pareigos. Žmogiškųjų išteklių politika. Žmogiškųjų išteklių strategija. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-12
 • Žmogiškieji ištekliai viešajame administravime

  Įvadas. Žmogiškieji ištekliai ir jų vaidmuo viešajame administravime. Viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Žmogiškųjų išteklių reikšmė. Žmogiškųjų išteklių apskaita. Viešojo administravimo efektyvumas ir jį lemiantys veiksniai. Vadovo įtaka organizacijai ir jos vystymuisi. Kvalifikacijos kėlimas. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Atsakomybės vaidmuo valstybės tarnyboje. Visuomenės tarnautojo asmeninių ir profesinių savybių derinimas. Viešojo administravimo etika. Sprendimų priėmimo svarba. Prioritetų nustatymas ir jų reikšmė viešojo administravimo plėtrai. Žmogiškųjų jausmų įtaka administravimui. Bendrosios personalo ugdymo vystymosi tendencijos ir įtaka viešojo administravimo plėtrai. Personalo ugdymas. Besimokančios įstaigos formavimas. Personalo kaip kapitalo vertinimas. Žmogiškųjų išteklių įvertinimas – kryptingo personalo ugdymo pradžia. Viešojo administravimo plėtros sąlygos. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-09-27
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas būtų išsiaiškinti ir išnagrinėti žmogiškųjų išteklių valdymą, jo sampratą bei pritaikymą organizacinėje struktūroje. Bus taikomas mokslinės teorinės literatūros ir kiti informacijos šaltiniai. Personalo valdymas. Žmoniu ištekliu valdymo procesas. Žmogiškųjų ištekliu principai. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų ištekliu valdymą. Žmogiškųjų ištekliu tikslai. Veiklos sritys. Žmoniu ištekliu planavimas. Verbavimas. Atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas iš darbo vietų. Mokymo ir tobulinimo tikslas. Perkėlimas į kitas pareigas.Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų. Žmoniškųjų ištekliu sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Žmogiškųjų ištekliu auditas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-06
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas: produktų tiekimas UAB "Sigita"

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vaidmuo UAB "Sigita" verslo organizavime. UAB "Sigita" veiklos analizė. Žmonių išteklių planavimas. Darbo jėgos verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų adaptavimas. Mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-06-04
 • Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje

  Įvadas. Vadybos samprata ir esmė. Valdymo teorijos. Mokslinis valdymas 1885 – 1920 metais. Klasikinė arba administracinė valdymo mokykla 1920 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių koncepcija vadyboje 1930 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių mokykla ir jos atstovai. D. McGregoras. "Z" teorija. F. Herzbergas. Motyvacijos svarba. E. Mayo. M. P. Follet. Chester I. Barnard. S. Robbinsas. Šiuolaikinis vadybos mokslas. Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-03-24
 • Žmonių išteklių valdymo Lietuvoje patirtis ir problemos, jų priežastys

  Įvadas. Darbo samprata. Darbo humanizavimas — svarbiausias šiuolaikinis principas. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo įvertinimo metodai. Darbo išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo išteklių valdymo uždaviniai šalies mastu. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Regioninis darbo išteklių valdymo aspektas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla darbo rinkoje. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialinio draudimo esmė ir panaudojimas. Darbuotojų prisirišimas organizacijoje. Žmonių išteklių emigracija svetur. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-13
Puslapyje rodyti po