Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo valdymas: VP Market parduotuvė "Saulutė" Klaipėdoje

  Įvadas. Personalo vadyba ir valdymas organizacijoje. Personalo paieška. Personalo ugdymas. Personalo ugdymo principai. Darbo skatinimo svarba organizacijoje. VP MARKET parduotuvės "SAULUTĖ" Klaipėdoje personalas ir jo valdymo principai. Personalo darbo skatinimo bei darbo sąlygų gerinimo organizacijoje principai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-14
 • Personalo valdymo modelis įmonėje gaminančioje metalo konstrukcijas

  Personalo valdymo modelis metalo konstrukcijas gaminančioje įmonėje. Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Vadybos mokyklų pagrindinės koncepcijos. Reikšmingiausi pasiūlymai, tendencijos. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimo teorija. Kreditavimo teorija. Kainodaros teorija. Mokesčių arba apmokestinimo teorija. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Matematinė statistika. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Koreliacinė regresinė analizė. Atsargų valdymo teorija. Masinio aptarnavimo teorija. Tinklinio planavimo metodas. Grafų modeliai. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Sprendimų medis. Ekspertiniai vertinimai. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-01-15
 • Personalo valdymo tarptautinėje įmonėje sistema

  Įvadas. Vadybos personalo samprata ir raida. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Personalo valdymo istorinė raida. Personalo analizavimas ir vertinimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Požiūris į personalo valdymą Lietuvos organizacijose. Tarptautinė personalo vadyba. Personalo valdymo sistemos. Struktūra. Kultūrų sąveika. Tarptautinės personalo vadybos funkcijų ypatumai. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" įmonės pristatymas. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" personalas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-07
 • Personalo vertinimo organizavimas Marijampolės savivaldybės administracijoje

  Įvadas. Personalo vertinimo organizavimo pagrindai. Viešojo administravimo esmė. Personalo organizavimo pagrindai. Personalo vertinimo samprata ir metodai. Personalo vertinimo organizavimo Marijampolės savivaldybės administracijoje analizė. Marijampolės savivaldybės administracija. Bendra informacija apie Marijampolės savivaldybę. Teisinis savivaldybės statusas. Organizacinė savivaldybės struktūra. Personalo tarnyba. Personalo vertinimo teisinis reglamentavimas. Personalo vertinimo procedūra. Vertinimo tikslai. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo eiga. Personalo vertinimo tobulinimo perspektyvos. Vertinimo patikimumas. Vertinimo tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-19
 • Personnel appraisal

  Vadybos referatas. Introduction. Literature analysis. Empirical research. Conclusions. Recommendations. Appendices.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti

  Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti ar gresia UAB "Arena Interli" bankrotas, remiantis finansiniais įmonės veiklos rezultatais ir apžvelgti prevencinę audito sistemą darbuotojų motyvacijai įvertinti. Santrauka. Turinys. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-12-30
 • Projekto komandos formavimas

  Įvadas. Projektai ir jų aktualumas. Kas yra projektas? Žmogiškasis projektų valdymo aspektas. Projektų darbo ištekliai. Žmogiškųjų išteklių kategorijos ir funkcijos. Projekto komandos formavimas. Komandos formavimo variantai. Komandos formavimosi etapai. Funkcinių grupių darbas projekte. Pirminė projekto komanda. Praktinės patirties nuostatos formuojant komandą. Komandinio darbo organizavimas. Projektų vadovas ir jo įgaliojimai. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto vadovo derybiniai įgūdžiai. Darbuotojų parinkimas į projekto komandą. Komandos mokymo planas ir problemos. Projekto komandos narių vaidmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Projekto komandos formavimas ir dinamika

  Įvadas. Dėstymas. Projekto samprata. Projektų klasifikavimas. Projekto dalyviai. Projekto komandos svarba. Projektinės grupės sudarymas. Komandos vystymasis. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandos vaidmenys. Vadovavimas komandai. Projektų vadovui keliami reikalavimai. Konfliktai. Konflikto procesas. Konflikto sprendimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-02-27
 • Socialinė atsakomybė ir etikos problemos ir jų sprendimo būdai organizacijoje

  Įvadas. Socialinė atsakomybė. Socialinio posistemio organizacinė bloko schema. Vadyboje žmonės vertinami pagal 3 požymius. Žmogaus savybės. Bendravimas su aplinka. Būdai asmeniniams kontaktams gerinti. Darbo etika. Verslininko etika. Etikos kodeksai. Etikos taisyklės verslo specialistams. Valdymo etika. Kolektyvo bendravimo kultūra. Etiniai sprendimai organizacijoje. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Konfliktai. Žmonės priešinasi permainoms.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-12
 • Sprendimai ir jų rūšys. Vadovavimo principai

  Sprendimų rūšys. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimų klasės. Sprendimų priėmimo taisyklės. Šiuolaikinė verslo aplinka. Sprendimų priėmimas organizacijos viduje. Naujas sprendimų priėmimo procesas. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Kontrolės principas. Reikalavimai. Sprendimų priėmimo metodai. Vadovavimo principai. Vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Valdymo sprendimai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-28
 • Stresas darbe: teorinė analizė plastiko ir metalo apdirbimo ceche

  Įvadas. Streso samprata. Stresas darbe. Streso darbe priežastys. Streso darbe pasekmės. Streso įveikimo būdai. Streso darbe teorinė analizė. Plastmasės ir metalo apdirbimo įmonės charakteristika. Apklausos metodologija. Išvados. Rekomendacijos. Priedai: Anketa.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-11-25
 • Streso valdymas darbe

  Įvadas. Stresas darbe, jo priežastys ir valdymas. Streso darbe apibrėžimas. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą darbe. Per didelis ir nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės žmogaus reakcijos darbe. Psichinių stresorių darbe įvertinimas. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Bendra streso lygio ir šaltinių analizė. Streso valdymas tiriamose įmonėse. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-02-27
 • Stresų bei konfliktų sprendimas: reklamos gamyba ir pardavimas UAB "Dasema"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti stresų bei konfliktų sprendimą UAB "Dasema" įmonėje. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų priežastys ir tipai. Stresų priežastys. Stresas darbuotojų gyvenime. UAB "Dasema" stresų bei konfliktų sprendimas. Įmonės veikla ir valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės stresų bei konfliktų sprendimų analizė. UAB "Dasema" konfliktų priežastys ir valdymas. Streso atsiradimo priežastys ir jo įtaka UAB "Dasema" darbuotojų gyvenimui Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-02-17
 • Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijoje

  Įžanga. Geri tarpasmeniniai santykiai – darbuotojų motyvacijos variklis. Profesinių santykių svarba. Vadovo elgesys. Vidinė komunikacija – sėkmės raktas. Darbuotojų motyvacija ir tarpasmeniniai santykiai. Piniginių motyvacijos priemonių taikymas. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Kilmė apie stresą kaip mokslą. Teledarbo organizavimo principai. Kompanijos personalo tobulinimas: mada ar būtinybė. Požiūriai į darbuotojų tobulinimą. Subalansuotas kompetencijų tobulinimo modelis. Į šeimą orientuota organizacijos politika. Ką apima į šeimą orientuota organizacijos politika. Vykdant į šeimą orientuotą politiką, organizacijos darbas yra struktūruotas. Apie ką verta pagalvoti, prieš pradedant vykdyti į šeimą orientuotą politiką. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-01
 • Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijoje (2)

  Santrauka. Engimas darbe. Engimo veiksmų panaikinimo svarba. Europos šalių patirtis. Neefektyvus personalo darbas - neefektyvi organizacijos veikla. Vidinės komunikacijos ir personalo valdymo problemos. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo dilemos. Palanki darbo aplinka naudinga ir darbdaviui, ir visuomenei. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo konflikto tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-03-17
 • Šiuolaikinis lyderis

  Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Šiuolaikinio lyderio problemos. Šiuolaikinio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. UAB "Langitas". Tyrimo metodika ir instrumentarijus. Duomenų interpretavimas ir analizė. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-05-16
 • Teisiniai-organizaciniai personalo valdymo aspektai, jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Personalo valdymo metodai. Teisiniai (administraciniai) personalo valdymo metodai. Darbo sutartis. Supažindinimas su darbo sąlygomis. Sveikatos tikrinimas. Instruktavimas saugos darbe klausimais. Kolektyvinė darbo sutartis. Darbo laikas. Atostogų suteikimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Organizaciniai personalo valdymo metodai. Darbuotojų apskaita. Darbuotojų poreikio nustatymas. Darbuotojo priėmimas į darbą. Darbuotojų darbo atlyginimas. Darbuotojo teisių ir atsakomybės apibrėžimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-25
 • Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija (2)

  Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai ("Transaction costs"), suvaržytas racionalumas ("Bounded rationality"), šiuolaikinė firmos teorija ("Theory of the firm"). Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti, kokie yra teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai, aptariant sandorių kaštus, suvaržyto racionalumo problemą bei išskiriant šiuolaikinę firmos teoriją. Sandorio kaštų požiūris. Išsivystymo istorija. Sandorio kaštai. Paprastas pavyzdys. Informacinių technologijų įtaka sandorio kaštams. Efektyvumo naudojimas, kaip pagrindas priežastiniam ryšiui. Suvaržytas racionalumas. Suvaržyto racionalumo pasekmės, įeinantiems į rinką. Šiuolaikinė firmos teorija. Pelno maksimizavimas arba tradicinė firmos teorija. Elgesio modelis. Cyert ir March modelis. Tradicinės ir elgesio firmos teorijų palyginimas. Coca-Cola ir Pepsi pasiskirstymo kaita: sandorio kaštų aiškinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-17
 • Vadovavimas - kaip vadybos funkcija valdymo organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovavimo funkcija vadybos teorijose. Pagrindiniai sėkmingo vadovavimo požiūriai. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Vadovavimo poreikio teorijos. Elgesio teorijos. Situacinis vadovavimas. Paramos teorija. Kognityvinės vadovavimo teorijos. Sprendimo priėmimo modelis. Kelio – tikslo teorija. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo modelis. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-29
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (2)

  Įvadas. Dėstymas. Vadovavimas. Vadovavimas - tarpusavio santykiai. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Penki pavyzdingo vadovavimo metodai. Veiksmingo valdymo principai. Orientavimasis į rezultatą. Įnašas į visumą. Susitelkimas į keletą dalykų. Pranašumų išnaudojimas. Pozityvus mąstymas. Penki vadovavimo metodai ir dešimt įpareigojimų. Lytis, kaip atsitiktinumų veiksnys: ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Lyderiavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-19
Puslapyje rodyti po