Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų motyvavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

  Įvadas. Teorinė motyvacijos analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClallendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčio teorija. Motyvacijos nauda įmonės veiklos rezultatams. Šiaulių lopšelio-darželio "Žilvitis" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Įstaigos charakteristika. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Įstaigos darbuotojų motyvacijos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbuotojų motyvavimo modeliai

  Darbuotojų motyvavimo modeliu esmė. Veiklos motyvavimo priemonės ir būdai. Demotyvuojantys veiksniai ir požiūris į pragyvenimo šaltinius. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-11
 • Darbuotojų motyvavimo teorijų taikymo tyrimas įmonėje: UAB "BCH Retail"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir teorijos. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Alderfer poreikių teorija. McGregor teorija X ir teorija Y. Higienos veiksnių teorija. Motyvavimo priemonių pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Motyvacijos tyrimas UAB "BCH Retail". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-20
 • Darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas: Karolinos viešbutis

  Įvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis, jo dydis ir apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Teorinės dalies išvados. Karolinos viešbutis. "Karolina" darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-20
 • Darbuotojų samdymas ir vadovavimas jiems

  Santrauka. Įvadas. Darbuotojų samdymas. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą ir paskirstymas į darbo vietas. Atleidimas iš darbo. Vadovavimo darbuotojams apibrėžimas. Personalo valdymas. Vadovavimo stiliai, metodai ir darbo vertinimas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo metodai. Darbo vertinimas. Vadovo asmeninės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-28
 • Darbuotojų skatinimo analizė

  Įvadas. Motyvacija. Asmenybės poreikiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Personalo pažinimas ir motyvavimo pagrindas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Darbuotojų skatinimo analizė "Linelis" įmonės atžvilgiu. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-04-11
 • Darbuotojų skatinimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis"

  Įvadas. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo samprata, raida, teorijos ir taikymas organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos samprata ir raida. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo taikymas organizacijoje. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis" svarbos tyrimas. Bendros žinios apie viešbutį "Narutis". Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Darbuotojų skatinimo sistemos analizė: AB TEO LT

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti bei įvertinti skatinimo būdus, praktiškai susipažinti su motyvacijos sistema konkrečioje įmonėje. Darbuotojų motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Atlyginimo būdai. Skatinimo sistemos. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai. Materialinio skatinimo sistema. Tikslinis valdymas (MBO). Kintamo atlyginimo programa. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Trumpalaikių tikslų įgyvendinimas. Moralinio skatinimo sistema. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT veiklos aprašymas. Įmonės ir jos veiklos analizė. Vadybinė struktūra. Įmonės organizacinė struktūra. darbuotojų skatinimo sistema AB TEO LT. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT skatinimo sistemos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-30
 • Darbuotojų valdymo organizavimo analizė: UAB "Excursus"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Excursus" darbuotojų valdymą organizavimą. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbuotojų valdymo organizavimo teorinė analizė. Darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimo analizė. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-13
 • Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistema įmonėse statybos medžiagų prekybos UAB "Lankava" ir trąšų prekybos UAB "Agrokoncernas"

  Įvadas. Darbuotojų veiklos vertinimas. Darbuotojų vertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Motyvacijos teorijų įvairovė ir jų pritaikymas vadyboje. Motyvacijos reikšmė valdyme. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Motyvavimo priemonės. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistemos tyrimas UAB "Lankava" ir UAB "Agrokoncernas". Trumpa informacija apie įmones. Pasirengimo skatinimo ir vertinimo sistemos tyrimui ypatumai. Darbuotojų požiūrio į moralinį skatinimą analizė. Laisvalaikio organizavimas įmonės lėšomis. Darbuotojų požiūrio į materialinį skatinimą analizė. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-04-03
 • Darbuotojų verbavimas ir atranka

  Įvadas. Kandidatų verbavimas. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Populiariausia darbuotojų paieškos forma – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Verbavimas naudojant esamų darbuotojų rekomendacijas ir kompanijos lankytojus. Vyresnio amžiaus darbuotojų verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Vadovų atranka. Kandidatų atrankos kriterijai. Atrankos testo veiksmingumas. Atrankos testo patikimumas. Interviu. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Rekomendacijų tikrinimo efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-09-14
 • Darbuotojų vertybių skirtumai darbe

  Darbuotojų vertybių darbe skirtumų tyrimas. Tyrimo tikslas: sužinoti organizacijose vyraujančias vertybes ir nustatyti ar jos priklauso nuo žmogaus amžiaus ir lyties. Įvadas. Vertybės, orientacijos, sistema. Vertybių rūšys. Organizacijos vertybių sistema. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-12
 • Darbuotojų vertinimo metodai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išnagrinėti personalo vertinimo reikšmę teoriniais aspektais, darbuotojų ugdymui bei įmonės veiklos sėkmei. Darbuotojų vertinimo problema ir reikšmė organizacijai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo uždaviniai. Darbuotojų vertinimo dažniausiai. pasitaikančios klaidos, taisyklės. Darbuotojų vertinimo metodai. Personalo vertinimo dažnis ir sistemos sukūrimas organizacijoje. Sistemos kūrimas organizacijoje. Galimi darbuotojų vertinimo metodai. Pagrindinai darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-01-07
 • Dirbančiųjų motyvacijos sistema: UAB "Bangelė"

  Įvadas. UAB "Bangenė" - vienas iš eglės popiermedžių eksportuotojų. Personalo vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos organizacijoje būdai ir galimybės. Materialinis darbuotojų skatinimas. Kolektyvinio valdymo poveikis. Darbuotojų pritraukimo į valdymą svarba. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizavimo formos "Kokybės rateliai" taikymas. Išvada. Tyrimo analizė. Trumpa UAB "Bangenė" charakteristika. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistemos tyrimai. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistema. Veikianti darbuotojų motyvacijos sistema. Individo savarankiškumo didinimas. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-23
 • Douglas McGregor: žmogiškųjų santykių teorija, X ir Y teorijos

  Įvadas. Douglaso McGregoro biografija. Douglaso McGregoro darbai. "X" ir "Y" teorijos. "X" ir "Y" teorijų palyginimas. D. McGregoro teorijų kritikų vertinimai. Išvados. Literatūra (11).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-11-19
 • Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje

  Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-15
 • Ethics and Management

  Verslo etika. Darbas anglų kalba. Introduction. Ethics in today’s business. Interference between. Companies. Companies and government. Companies and investors. Companies and employees. Ethical issues in different trades. Conclusion.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-29
 • F. Herzberg motyvavimo veiksnių teorijos raiška

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių teorijos raišką UAB "BiWorld". Darbuotojų motyvavimo samprata. Individualūs žmonių skirtumai. Darbo charakteristikos. Organizacinė aplinka. Darbuotojų motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių tyrimo eiga ir rezultatų analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-10-19
 • Grupės funkcijos organizacijoje. Darbas grupėse

  Įvadas. Grupės organizacijoje. Grupės narių santykiai. Konfliktai organizacijoje ir grupėse. Darbuotojų vaidmenys grupėje. Grupės normos ir darbuotojai. Nauji darbuotojai ir grupės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Grupinė veikla ir informacinės technologijos

  Įvadas. Grupės ir jų reikšmė. Grupių kūrimas. Grupės ir komandos sampratų santykis. Grupinis darbas ir grupinė veikla. Grupinio darbo taikymo būtinumas. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos. Grupinio darbo trūkumai. Informacinės technologijos. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-27
Puslapyje rodyti po