Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motyvacijos sukūrimo galimybės: VĮ "Alytaus regiono keliai"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir jos esmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Kompanijos pavadinimas. Galimybė save realizuoti. Darbuotojų informuotumas apie situaciją kompanijoje. Kompanijos stabilumas. Kolektyvinis darbas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojo reikšmingumo įvertinimas iš vadovybės pusės. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus. Vį "Alytaus regiono keliai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-13
 • Motyvacijos teorijų apžvalga ir įvertinimas

  Motyvacijos esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorijos. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-24
 • Motyvacijos vaidmuo ir reikšmė

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Poreikių motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. F.Herzberg dviejų faktorių teorija. D.McClelland poreikių teorija. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. J.S. Adams teisingumo teorija. Motyvavimo esmė. Personalo motyvavimo koncepcijos. Darbo užmokestis motyvavimo sistemoje. Socialiniai motyvatoriai. Personalo motyvavimo sistemos kūrimo problemos ir etapai. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-19
 • Motyvavimo priemonių naudojimas įmonėje

  Įvadas. Darbo objektas – motyvavimo priemonės. Darbo tikslas – Atlikti motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizę. Informacijos šaltinių apžvalga. Motyvacijos samprata. Ankstyvųjų motyvacijos teorijų atsiradimas. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo metodas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizė. Išvados. Priedas: anketa (2 psl.)
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-16
 • Organizacijos darbuotojų nuomonė apie streso veiksnius darbe: "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra"

  Įvadas. Darbo tikslas - įvertinti streso aktualumą "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra" organizacijoje, nustatyti stresą sukeliančias priežastis bei pasekmes ir žinoma siūlyti priemones, padedančias efektyviai kovoti su vis dažniau slegiančiu stresu darbe. Streso samprata. Stresas organizacijoje. Streso priežastys. Streso veiksniai. Streso pasekmės. Kaip valdyti stresą? Tyrimo metodika. Tyrimo metodika ir eiga. Empirinio darbuotojų elgsenos tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-06-09
 • Organizacijos įvaizdžio formavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Įvaizdžio formavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba. Įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. N. Ind įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Organizacijos įvaizdį apibūdinančios charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio kėlimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-17
 • Organizacijos kultūra ir personalo politika

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata ir organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros funkcijos, OK tipai ir subkultūros. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros keitimas ir išsaugojimas. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-07-10
 • Organizacijos valdymo analizė

  Santrauka. Įvadas. Valdymo metodai. Organizacijos valdymas. Planavimo ypatumai. Organizavimo samprata. Vadovavimas organizacijose. Kontrolės reikalingumas. Pasirinktos įmonės aprašymas. Valdymas ir vadovų darbas. Valdymo lygiai. Vadovų sugebėjimai. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Tikslai ir planai. Organizavimas. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-02
 • Pareigybių/darbo vietų analizė, užmokesčio sistema ir personalo parinkimo procedūra: UAB "Venta"

  Įvadas. UAB "Venta" veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-04-05
 • Paskatų ir pripažinimo programų steigimas firmoje

  Įvadas. Darbuotojų skatinimo ir pripažinimo svarba. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Skatinimo būdai. Skatinimo priemonė – pinigai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbuotojų naudos. Darbuotojų pripažinimo programos. Pripažinimas ir kritika. Pripažinimas ir gyrimas. Darbuotojų įtraukimas į valdymą. Įgaliojimų žmonėms suteikimas. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-09
 • Patikėtos atsakomybės už atliekamą darbą įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu pasirinktoje organizacijoje

  Įvadas. Pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Ko žmonės tikisi iš savo darbo. Atsakomybės raida ir terminai. Herzbergo pasitenkinimo darbu teorija. Įtraukimo į valdymą būtinumas ir lygiai. Darbuotojų įtraukimas į bendrus organizacijos sprendimus: atsakomybės problema. Vadovas ir darbuotojų poreikiai. Iniciatyvos skatinimas . Sudaromos sąlygos eksperimentuoti ir tapti atsakingais už eksperimentų rezultatus. Galios kūrimas aplink save. Savarankiškumo suteikimas. Pasidalijimas valdžia. Didesnės valdžios suteikimo poveikis darbuotojams. Alternatyvų planavimas. Kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymas. Pasidalijimas duomenimis. Atsakingumo ugdymas. Valdžia ir atsakomybė. Organizacija, kaip darbo vieta: pasitenkinimas. Automatizavimas ir susvetimėjimas. Ateities organizacijos. Tyrimas: rezultatai ir jų aptarimas . Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2005-12-17
 • Personalas – valdymo proceso objektas ir subjektas

  Įvadas. Personalo valdymo samprata, sąsaja su bendrąja vadyba. Personalas – valdymo proceso dalyvis. Personalo hierarchija. Linijinė, patariamoji ir funkcinė valdžia. Įgaliojimų delegavimas. Valdžios centralizavimas ir decentralizavimas. Valdžios galios raida. Darbo jėgos įvairovė, globalizacijos poveikis. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Personaleinsatzplanung in internationalen Unternehmen

  Einführung. Bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung – Warum sie heute so wichtig ist. Grundorientierungen internationaler Unternehmen. Personaleinsatz in internationalen Unternehmen; Betrachten wir nun die Komponenten des Idealprofils im einzelnen. Fachliche und methodische Kompetenz, Verwaltungskenntnisse. Praxisbezug, Berufs- und Auslandserfahrung, Arbeitstechniken. Sprachkenntnisse. Soziale Fähigkeiten. Persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Tropentauglichkeit. Typische Anforderungsprofile. Personalbestand und -bedarf in internationalen Organisationen. Entwickelt von der VENRO-AG Personelle Mitarbeit und Qualifizierung. Einleitung. Allgemeine Rahmenbedingungen für die Mitarbeit in der humanitären Hilfe. Bewerberauswahl. Vorbereitung. Begleitung. Rückkehr. Zusammenfassung. Anforderungsprofil für den Einsatz in Japan. Überführung der Personenmerkmale in die Auswahlsituation. Beurteilung und Auswahl. Fazit.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-20
 • Personalo atrankos ir įdarbinimo organizavimas

  Įvadas. Personalo atrankos organizavimas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos etapai ir metodai. Personalo įdarbinimo organizavimas. Personalo įdarbinimo būdai. Darbuotojų priėmimo į darbą organizavimas. Priėmimas į darbą – teisiniu požiūriu. Priėmimo į darbą dokumentai. Darbuotojo supažindinimas su organizacijos norminiais aktais. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-15
 • Personalo darbo vertinimas: UAB "Paletti"

  Įvadas. Personalo vertinimo esmė ir paskirtis. Pagrindinės vertinimo problemos. Vertinimo dažnumas. Vertinimo kriterijai. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Vertintojų pasirinkimas. Vertinimo grįžtamojo ryšio interviu. Įvertinimo centrai – įvertinimo ir mokymo vieta. Darbuotojų atestacija UAB "Paletti". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Personalo formavimas ir ugdymas

  Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija ( socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Policijos pareigūnų formavimas ir ugdymas. Konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti. Atleidimas iš pareigų. Policijos pareigūnų rengimas. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo programos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse dirbančių policijos apylinkėse inspektorių kvalifikacijos tobulinimo programa. Universalus viešosios policijos patrulis. Prevencijos tarnybos veikla. Policijos pradinis šaudymas. Policijos taktinis šaudymas. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas. Apdovanojimai. UAB "Broxlit" įmonės personalo formavimas ir ugdymas. Apmokymai. UAB "Pro Printas" personalo formavimas ir ugdymas. Darbuotojų apmokymai ir kontrolė. Premijos. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Išvados ir siūlymai. Priedai. Vadovo atsiliepimai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-05-18
 • Personalo mokymas ir tobulinimas organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo sistemą VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis". Besimokanti organizacija. Turinys ir formavimas. Personalo mokymo ir tobulinimo samprata. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje. VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis" personalo kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Organizacijos charakteristika. Kvalifikacijos organizavimas 2008-2009 metais. Auklėtojų kvalifikacijos kėlimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-06-17
 • Personalo mokymas Vilniaus kurčiųjų pensionate

  Įvadas. Personalo mokymas ir ugdymas teoriniu aspektu. Personalo mokymo ir tobulinimo sampratos. Poreikio ir tikslų mokymui ar tobulinimui nustatymas. Mokymo ar tobulinimo programos metodai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo tendencijos. Besimokančios organizacijos. Kvalifikaciniai pedagogų rengimo reikalavimai. Pedagogų ir ugdymo įstaigų vadovų atestavimo sistema. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo tyrimas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos charakteristika. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo struktūra. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos pedagoginio personalo ugdymas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo organizavimo tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-09
 • Personalo motyvacija (2)

  Įvadas. Personalo motyvacija ir jos formos. Piniginės motyvavimo formos. Pinigai. Premijos. Apdovanojimai. Nepiniginės motyvavimo formos. Personalo motyvacija Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-05-28
 • Personalo motyvavimas (2)

  Personalo motyvavimas. Motyvavimo sistemos esmė ir tikslai. Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamos darbo užmokesčio dalies apskaičiavimas. Premijų skyrimas. Kitos darbuotojų skatinimo sistemos (planai). Nematerialinio motyvavimo sistema. Karjeros planavimas. Personalo ugdymas. Pagrindiniai vadovavimo aspektai. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Delegavimas. Personalo motyvavimas Lietuvoje.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-28
Puslapyje rodyti po