Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo organizavimas (3)

  Įvadas. Personalo organizavimo problematika viešajame sektoriuje. Personalo gerinimo aktualumas. Personalo organizavimo problemos. Personalo organizavimas viešajame sektoriuje. Personalo organizavimo turinys. Darbo organizavimas viešajame sektoriuje. Darbuotojų paieška, testavimas ir atranka. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo analizė Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Inspekcijos struktūra, valdymo modelis, personalo analizė. Valdymo modelis. Kadrų struktūros pagal kvalifikacijos, patirties galimybės. Mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Darbo organizavimui ŠAVMI būtinos sąlygos. Ištekliai. Veiklos įvertinimas. Darbo organizavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Karjeros organizavimas. Darbo apmokėjimas. Personalo atleidimas. Išeitinės kompensacijos. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo gerinimas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo darbo kokybės gerinimas. Kvalifikacijos kėlimas. Personalo pasitenkinimo darbu didinimas. Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-04-21
 • Personalo organizavimas (6)

  Įvadas. Darbo su personalu organizavimo schema. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko ir organizaciniu požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimas. Personalo paieška, įdarbinimas, atleidimas. Personalo paieška. Darbuotojo įdarbinimas. Atleidimas iš darbo. Darbo vietų ir personalo vertinimas. Darbo vietų vertinimas. Personalo įvertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-11
 • Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijoje

  Įvadas. Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijose. Personalo parinkimo organizavimas. Personalo paieška. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos problemos. Personalo paieškos problemų sprendimas. Personalo atranka. Personalo atrankos problemos. Kvalifikuotų specialistų atrankos problemos. Vadovaujančio personalo atrankos problemos. Personalo atrankos problemų sprendimas. Personalo parinkimo paslaugų organizacijoje strategija. Personalo paieškos ir atrankos problemų paslaugų organizacijoje tyrimas. Tyrimo programa. Tyrimo problemos formulavimas ir objekto numatymas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados. Priedas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-12-14
 • Personalo paieškos procesas UAB "Toresus"

  Įvadas. Teorinė dalis. Kas užsiima personalo paieška? (paieškos būdai). Personalo paieškos šaltiniai. Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Laisvų darbo vietų reklama. Praktinė dalis. UAB "Toresus" veiklos aprašymas. Vertybės. Pagrindiniai tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. UAB "Toresus" valdymo struktūra. Personalo paieškos procesas restorane "Tores". Kas užsiima personalo paieška? Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-24
 • Personalo poreikio nustatymas organizacijos strateginio vystymo kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Pareigybė. Personalo poreikio prognozavimas. Tendencijų analizė. Proporcijų analizė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos. Tęstinumo planavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Personalo poreikio planavimo principai. Personalo poreikio planavimo etapai. Personalo vidinis ir išorinis judėjimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Bendrojo darbuotojų poreikio planavimas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai darbininkai. Papildomas personalo poreikis. Personalo rezervo sudarymas. Vadovaujančių darbuotojų rezervas. Potencialusis darbuotojų rezervas. Faktiškasis darbuotojų rezervas. Papildomo poreikio patenkinimo šaltiniai. Personalo kategorijų poreikio planavimo metodai. Išvados. Priedas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-24
 • Personalo poreikio planavimas

  Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka. Darbuotojų samda. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų moralinis skatinimas personalo poreikio planavimas "X" įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-18
 • Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabe

  Įvadas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos ir priėmimo teoriniai pagrindai. Personalo poreikio planavimo metodai ir metodika. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas KAM GŠ. Bendra informacija apie KAM GŠ ir jos valdymo sistemą. Informacija apie personalo tarnybą KAM GŠ. Personalo organizavimas KAM GŠ. Planavimas. Paieška. Atranka. Priėmimas. Personalo organizavimo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-09-19
 • Personalo rezervų formavimas ir karjeros planavimas

  Įvadas. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Karjeros planavimas. Karjeros ryšiai su rezervo formavimu ir pavadavimo planu. Rezervo formavimo ypatumai. Personalo karjeros valdymo turinys. Karjeros pakopos ryšys su gyvenimo ciklu. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-12-02
 • Personalo ugdymo analizė: UAB "Volina"

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo ugdymo samprata. Personalo ugdymo sistema. Personalo ugdymo sistemos tikslai. Pagrindiniai personalo ugdymo principai. Personalo ugdymo strategija. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Analitinė dalis. Įmonės "Volina" veikla. Mokymo-ugdymo įmonės "Volina" tyrimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų indėlis kuriant ir palaikant organizacijos įvaizdį. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Tiriamoji dalis. Darbuotojų mokymo – ugdymo tyrimas UAB "Volina". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-08
 • Personalo vadyba: apželdinimo paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas — atlikti apželdinimo paslaugų įmonės darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius pagal personalo kategorijas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Darbo vietos/pareigybės darbo aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Apželdinimo darbų vykdytojo darbo vietos aprašymas. Mechanizatoriaus darbo vietos aprašymas. Tiekėjo darbo vietos aprašymas. Pagrindinio darbininko apželdinimo darbams darbo vietos aprašymas. Reikalavimai darbo vietą/pareigybę užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų ir jų vertės nustatymas. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Personalo paieškos šaltiniai. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reikalaujamų dokumentų sąrašas darbuotojams. Personalo atrankos vykdymo aprašymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-02
 • Personalo vadyba: įmonė prekiaujanti žemės ūkio technika

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų skaičius. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. Darbo užmokesčio struktūra. Pastovaus darbo užmokesčio (PDU) nustatymas. Vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Vertinimo kriterijų sudarymas ir pakopų vertė balais. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis (KDU) kriterijų parinkimas ir apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo darbo vietoms sudarymas. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo formavimas. Aplinkos veiksniai. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-01-28
 • Personalo vadyba: UAB "Šilo vaistinė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos Charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formavimas. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-11-22
 • Personalo vadyba: VšĮ "Centro poliklinika"

  Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendras įmonės valdymas. Inovacijos. Aprūpinimas. Paslaugos. Rinkodara. Personalas. Finansai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Įmonės padaliniai. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių (darbo vietų) analizė. Darbų analizės klausimyno struktūra. Personalo padalinio vadovo reikalavimų profilis. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopos. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio darbo kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reklamuojamos darbo vietos nustatymas. Skelbimo formulavimas. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-12-13
 • Personalo vadybos esmė, turinys ir principai (2)

  Įžanga. Tikslas: suprasti personalo vadybos esmę, turinį ir principus ir pateikti susistemintą bei konkrečią informaciją, kurią gavome, lygindami ir analizuodami įvairių autorių nuomones. Personalo vadybos esmė. Darbo su personalu aplinka. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo skyriaus organizavimo turinys. Personalo valdymo organizavimas įmonėse. Personalo statistika ir apskaita. Personalo samda, adaptavimas, atleidimas. Personalo samda. Personalo adaptavimas. Personalo atleidimas iš darbo. Personalo poreikio planavimas. Personalo įvertinimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo samprata. Bendradarbių pažinimas. Bendradarbių motyvavimas. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo priemonės. Valdymo stilių klasifikacija. Personalo valdymo metodai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-11-05
 • Personalo vadybos ypatumai Lietuvoje

  Personalo vadybos ypatumai Lietuvoje. Personalo paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Darbuotojų esmė ir trumpa teorijų apžvalga. Poreikių teorija. Procesų teorijos. Motyvavimo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbuotojų skatinimas pinigais, nuomonių skirtumai. Kaip išsirinkti geriausią skatinimo būdą? Teisinė motyvavimo pusė. PowerPoint prezentacija. 27 skaidrės. Personalo valdymas. Vadovavimas. Kas yra personalas. Žmonių išteklių valdymas. Ką veikia įmonėje ŽIV skyrius. Žmonių išteklių valdymo procesas. Kaip personalas gali tapti konkurentinio pranašumo priežastimi? Personalo valdymo subjektai. ŽIV subjekto "formą" apsprendžiantys veiksniai. ŽIV evoliucijos etapai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-12-16
 • Personalo vadybos ypatumai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Personalo vadyba. Kas tai yra personalo valdymas? Personalo vadybos ypatumai ir problemos Lietuvoje. Tinkamų darbuotojų paieška ir samda. Personalo verbavimas. Darbo pobūdžio nustatymas. Bendradarbiavimo stiprinimas. Personalo tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Personalo tobulinimas. Personalo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Motyvavimo sistema ir esmė. Darbuotojų kaita. Personalo valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-03
 • Personalo valdymas (10)

  Įžanga. Organizacijos. Organizacinė struktūra. Organizacijos tikslai. Aplinkos poveikis asmenybei ir jos elgsenai. Organizavimas. Personalas. Įmonės kultūra. Personalo pripažinimo sistemos tikslai. Karjeros planavimas. Motyvacija. Atlyginimas. Socialiniai motyvatoriai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-02
 • Personalo valdymas (12)

  Santrauka. Įžanga. Kodėl svarbus personalo valdymas? Personalo verbavimas. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų skatinimo planai. Neformalios grupės. Globalizacija. Testas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Personalo valdymas (18)

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais šaltiniais surinkti ir aprašyti personalo valdymo ypatumus. Personalo organizavimas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų motyvavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčiui. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-03-06
 • Personalo valdymas organizacijoje (2)

  Bendroji personalo ir jo valdymo samprata. Personalo valdymo procesas. Personalo valdymo koncepcijos. Personalo vadovų ypatybės. Vadovavimas personalui. Personalo vidiniai santykiai. Vadovas skatina bendradarbiauti. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-10
Puslapyje rodyti po